Hot neon pink nails for Pink Monday on the Tilburg Fair!!! ( Roze nagels voor Roze maandag :-))

By // 5 comments:
10 days of each year Dutch city Tilburg has one of the biggest fairs of Europe.
Monday is called Pink Monday as it's the day that's centred round gay, lesbian and bisexual people. This year my 'Eppie' and I went for the first time with two of our friends ( who do fit the profile ) and we had an amazing day!
Ofcourse I did a neonpink mani with Color Club Electro Candy to match the theme 'pink'.

10 dagen van het jaar staat Tilburg volledig in het teken van de Tilburgse Kermis.
De maandag heet Roze Maandag omdat deze dag in het teken staat van homo, lesbische en bisexuele mensen. Dit jaar gingen mijn 'Eppie' en ik voor het eerst mee met twee van onze vrienden ( die wél binnen de doelgroep vallen ) en we haden een fantastische dag!
Uiteraard heb ik wel een knalroze mani gedaan met Color Club Electro Candy om toch een beetje bij het thema 'roze' te passen.
Color
Neon pink with a slight light blue shimmer that makes it just a little bit more original then other pink neons.
Ofcourse I'm wearing it over white to make the color even more bright and match the color in the bottle.

Kleur
Neon roze met een fijne licht blauwe shimmer erin die deze lak net wat meer origineel maakt dan andere roze neons.
Uiteraard draag ik deze lak over wit om de kleur beter tot zn recht te laten komen en meer te laten lijken op de kleur in het flesje.
Application
The polish is a little bit sheer and a bit runny, but I prefer this to the often chalky and streeky neons. I'm wearing it over white base anyway, so my nail line isn't showing through. I did two coats over white.

Applicatie
De lak is redelijk vloeibaar en dekt niet heel goed, maar dit is veel beter dan die vaak dikke kalkachtige streperige neons. Ik draag de lak toch over een witte basislak, dus je ziet mn nagel er niet doorheen. Ik draag hier twee laagjes over die wit.
These pictures are almost coloraccurate, I had to enhance the brightness a littlebit, because my digital camera kept 'correcting' the color and made it less bright. But ofcourse the color is brighter and more pretty in real life.

Deze foto's zijn bijna de goede kleur, ik heb daarvoor wel de kleur iets moeten versterken, want mijn digitale cameraatje wilde steeds de kleur 'corrigeren' en maakte het minder fel dan het eigenlijk was. Natuurlijk is de kleur in het echt nog veel mooier en feller.
Cheers.
Our first drink of the day deserved a picture :-)

Proost.
Ons eerste drankje van de dag verdiende een foto :-)
My 'Eppie' was a real Robin Hood and won a leopard for me in a game with bow and arrow.
Anyone seen Despicable Me? I was like Agnes; It's so FLUFFY!!!! ( click here if you haven't seen the movie )
Ofcourse I had to drag it along with me the whole day, but I didn't care.

Mijn lieve 'Eppie' was een echte Robin Hood en heeft met pijl en boog een panter voor me gewonnen.
Heb je Despicable Me gezien? Ik was net Agnes; It's so FLUFFY ( klik hier als je de film niet gezien hebt )
Natuurlijk moest ik die enorme panter de hele dag met me mee zeulen, maar ik vond het helemaal niet erg.

Thank you so much for watching
Hope you have an amazing day
XOXOXOXOXOXOXOXOX

My first mani with Kleancolor: Born to the Purple ( and my 'evil' kitty trying to take my camera )

By // 11 comments:
Ahhh Kleancolor how could I ever do without your glitters? I only got my first ones only two weeks ago, but I'm already so much in love with them. Please don't ever leave me. And if someone tries to steal you from me I will make sure they won't have a nail left to paint your pretty glitters on.

Ahhh Kleancolor hoe kan ik ooit nog zonder je glitters? Ik heb ze pas twee weken in huis, maar ik ben er nu al zo ontzettend blij mee. Laat me alsjeblieft nooit meer alleen. En als iemand jullie van me komt stelen dan zorg ik ervoor dat ze geen nagel meer oer hebben om jullie mooie glitters op te smeren.
Kleur
Purple glitters, very large and small hexagon, in a very transparent purple base that hardly shows up. I wouldn't recommend wearing it on it's own, but the layering possibilities are endless.
( FYI Basecolor: Bourjois Bleu Violet )

Kleur
Paarse glitters, hele grote en kleine achtkantige, in een transparante paarse basis die nauwelijks kleur afgeeft.
Ik raad het niet echt aan om deze lak alleen te dragen, maar je kan 'm echt vrijwel overal overheen dragen.
( FYI Basiskleur is Bourjois Bleu Violet )
Application
Those glitters are a pain in the ass to apply!!! Sorry, but that's how it is.
You can't just put a layer of Born to the Purple over your nail and ecpect it to look like this. This is 2 ( and some nails 3 ) coats of glitterpolish and each time I had to dig the large glitters up out of the bottle before I could paint them on my nails, they are not easy to control. Dryingtime is longer then usual, even with Seche Vite. But the result is very pretty.

Applicatie
Wat een klere werk om die glitters op je nagel te krijgen. Sorry, maar het is gewoon zo.
Je kan niet even een laagje Born to the Purple opdoen en dan dit resultaat verwachten. Dit zijn twee ( sommige nagels 3 ) lagen glitterlak, waarbij ik iedere keer eerst in het potje moest hengelen naar de grote glitters voordat ik ze op mn nagel kon doen en dan nog was het lastig om ze mooi verspreid erop te krijgen. Het droogt langzamer dan andere lakken, zelfs met Seche Vite. Maar het resultaat is prachtig.
I often make pictures on the couch, near the window. My cats love walking, sleeping, playing on the couch. So when Lilith saw the cord of my camera, she decided it was playtime. And I took some pictures of that.

Ik maak vaak foto's op de bank, vlakbij het raam. Mijn katten lopen, slapen, spelen graag op de bank. Dus toen Lilith het bungelende koordje van mn fototoestel zag, besloot ze dat haar speelkwartiertje was begonnen. En daar heb ik een paar fotootjes van gemaakt.
Here she's being a curious kitty.
Ze is een nieuwsgierig katje.
Uhoh, she found the cord of the camera dangling while I was taking pictures...
Ohoh, ze heeft het koordje van de camera zien bungelen toen ik foto's maakte...

I wanted to take MY cord back, but just look at her determined little face how hard she is holding on!
Ik wilde MIJN koordje terugpakken, maar kijk nou eens naar dat fanatieke bekkie hoe hard ze 'm vasthoudt!

Chewing the cord is much more fun than taking pictures of your nails
Op het koordje kauwen is veel leuker dan foto's maken van je nagels.

Ahhh she's soooo cute. I didn't need much more pictuers anyway, so I joined her in playtime ( and saved my camera from her sharp little teeth and claws )

Ahhhh ze is zooo liefff. Ik had toch geen extra foto's meer nodig dus we zijn lekker gaan spelen ( en ik heb mn camera in veiligheid gebracht tegen haar scherpe tanden en klauwtjes )

Isn't my Lilith adorable? Right now she's sitting behind my neck on the headrest of the couch, that's her favourite spot when we are at home, her head is hanging right above my shoulder and I'm wondering if she's watching me post her pictures. "Lilith, do you like this post?" She squints her golden eyes. I guess it's approved.

Is Lilith geen moppie? Ze zit op dit moment op de rugleuning van de bank, recht achter mn nek, dat is één van haar meest favoriete plekken als we thuis zijn, haar koppie hangt vlak boven mn schouder en ik vraag me af of ze meekijkt naar deze post. "Lilith, vind je het een leuke post?" Ze knippert met haar gouden oogjes. Ik denk dat ze het goedkeurt.

**********
Thank you so much for watching
I wish you a very lovely day!
XOXOXOXOXOXOXOX


Hema - Nr. 10

By // 7 comments:
This is a color from the Hema summer collection. Twice a year bring out two temporary collections: one with the small bottles and one with the bigger bottles. Usually the collection of small bottles is very colorful and bright and the collection with the bigger bottles is ususally more..ehhm.. how shall I call it...decent.

Dit is een lakje uit de zomer collectie van Hema. Twee keer in het jaar heeft Hema twee tijdelijke nagellak collecties: één met de kleine flesjes en één met de grote flesjes. Meestal is de collectie met de kleine flesjes heel kleurig en fel en de collectie met de grote flesjes is meestal...ehmmm...hoe zal ik het zeggen...keurig.
Color
Grassygreen with tiny bright gold sparkles

Kleur
Grasgroen met hele kleine glimmende gouden stukjes erin
Application
It's a teenytiny bottle, but the brush spreads out nicely, almost similar to a full size bottle, only shorter.
The polish gave me perfect coverage in only two coats.

Applicatie
Het is echt een ieniemini flesje, maar het borsteltje waaiert mooi uit over je nagel, vrijwel hetzelfde als bij een normaal flesje, alleen is het kwastje wat korter. De lak zelf dekt mooi in twee laagjes.
It's such a shame Hema only gives numbers to their polishes, it seems so uninterested to me. Just slap a number on it and be done with it.
I would love it if the marketing department from Hema would have their employees come up with some original names for the polishes. They only have a new collection twice a year, so that shouldn't take that much time.
For example I would call this polish "Shiny Grass", short simple, fits the small label perfectly

Het is zo zonde dat Hema alleen een nummertje geeft aan hun lakken, het komt zo ongeïnteresseerd over. Gooi er maar een nummertje tegenaan dan zijn we er klaar mee.
Het zou toch leuk zijn als de marketing afdeling van Hema hun medewerkers wat leuke namen zouden laten verzinnen. Ze hebben maar twee keer per jaar een nieuwe collectie dus zo veel tijd kan dat niet kosten.
Ik zou dan bijzoorbeeld bij deze lak kiezen voor de naam "Glimmend Gras", kort en simpel, past prima op dat kleine labeltje.


Thank you so much for watching!
Hope you have a great day :-)
XOXOXOXOXOXOXOXOX


China Claze Crackle Glaze - Broken Hearted ( and a little crackle-layering experiment )

By // 4 comments:
I actually didn't want to buy the China Glaze Crackles because I didn't love them at first sight. I'm not on a no-buy, but I decided at the beginning of this year I would only place an international order if I really loved a polish. This included buying an international polish from a Dutch etailer, because the prices are higher. But I love a manicure that really looks different and the China Glaze crackles are bright and have an amazing effect, so I caved...

Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om de China Glaze Crackles te kopen omdat ik er niet op slag verliefd op was. Ik ben niet op een no-buy, maar ik heb me aan het begin van het jaar wel voorgenomen dat ik alleen buitenlandse lakjes zou kopen als ik er gelijk gek op was. Dit geldt ook voor buitenlandse lakjes bestellen bij een nederlandse webshop, want die prijzen liggen hoger. Maar ik ben ook gek op een manicure die echt opvalt en anders dan anders is en de China Glaze crackles zijn lekker opvallend van kleur en geven een beel bijzonder effect, dus ik kon me toch niet inhouden...
Color
China Glaze Broken Hearted is a hot pink creme crackle.

Kleur
China Glaze Broken Hearted is een knal roze creme crackle
Application
It's a littlebit thick, so I applied it a bit thin ( but not too thin! ) so I wouldn't get thick chunks of crackle on my nail. It cracked before I finished paining the entire nail. Watching these polishes crack never bores me, It's so much fun watching this paint dry.

Applicatie
Het is vrij dil, dus ik heb de lak redelijk dun ( mar niet té dun!) aangebracht zodat ik geen dikke brokken crackle op mn nagel zou hebben liggen. Het barsste al open voordat ik klaar was met het lakken van de hele lak, het is zo leuk om deze lak te zien drogen.
And the next day I wondered: Could you layer different crackles over eachother? Only one way to find out, so I decided to use Silver Shatter, as that goes well with everything. Let's get double cracking!!!

En de volgende dag vroeg ik me af: Kan je verschillende crackles over elkaar heen dragen? Er is maar één manier om daar achter te komen, dus ik heb Silver Shatter gebruikt, want die past overal leuk bij. Laten we het proberen!
Answer: Yes you can layer crackles!
It didn't make my mani more pretty or special, but it didn't look ugly and I wore it like this for two days ( also because I didn't have time to change it )

Antwoord: Ja je kan crackles over elkaar dragen!
Het maakte mijn mani niet extra mooi of speciaal, maarhet zag er ook niet raar uit en ik heb het gewoon nog twee dagen zo gedragen ( ook omdat ik geen tijd had om iets anders op te doen ).
And a piece of a picture in wich I'm wearing the original Broken hearted mani I did.
It was on a lovely dinner with my 'Eppie', two sisters-in-law and sister, we had so much fun that night.
The mani matches the sangria perfectly ;-)

En ook nog een stukje van een foto waarop ik de originele Broken Hearted Mani draag.
Dit was tijdens een leuk etentje met mijn 'Eppie', de schoonzussen en mn zusje, we hebben zo veel lol gehad die avond.
En de mani past perfect bij de sangria ;-)

Thank you so much for watching
Hope you have an amazing day!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

My first Kleancolor haul from Beautyjoint ( and there sure will be more! )

By // 16 comments:
I'm a glitteraddict, especially for glitters that have something special, so when I saw the first swatches of the Kleancolor Chunky Holo glitters on Jen's blog The Polish Aholic I drooled over her pictures. I searched the entire web for a webshop that shipped Kleancolor to Europe, but failed to find one. Untill Jen posted about Beautyjoint on her Facebook. They don't carry many brands of nailpolish, but they had exactly what I was looking for and they ship fast and cheap! So here are the Kleancolors I ordered and whom I received a week ago:

Ik ben echt glitterverslaafd, zeker als het gaat om speciale glitters, dus toen ik de swatches van de Kleancolor Chunky Holo Glitters zag op Jen's blog The Polish Aholic kwijlde ik over haar foto's. Ik heb gezocht naar een webshop die Kleancolor naar Europa verzendt, maar ik kon die niet vinden. Maar toen postte Jen een bericht op haar Facebook over Beautyjoint. Ze hebben niet heel veel merken nagellak, maar ze hadden wel precies wat ik zocht en ze verzenden snel en goedkoop! Dus hier zijn de Kleancolors die ik besteld heb en vorige week heb ontvangen:
I left this picture HUGE because it showed the bottles perfectly, so click on it if you want to see it better.
Can't stop drooling, these glitters are perfect. I had them standing on the livingroom table for almost a week so I could look at them all the time :-)
I also ordered 1 Milani Gems and 3 polishes for another addict, those are not on the picture.

Ik blijf kwijlen, deze glitters zijn gewoon perfect. Ze hebben bijna een week op de huiskamertafel gestaan zodat ik er de hele tijd naar kon kijken :-)
Er zat ook nog een Milani Gems en 3 lakjes voor een andere nagellakverslaafde bij, maar die heb ik niet hier afgebeeld.
Look at all the colors in this bottle of Chunky Holo Black and all the different sizes of glitter, I could look at it all day, it's gorgeous.

Kijk eens naar al die kleuren en verschillende formaten glitters in dit flesje Chunky Holo Black, ik kan er de hele dag wel naar kijken, het is prachtig.
If you look closely to the middle, top and bottom of the bottle Chunk Holo Fuchsia, you can see the colors shift. It was a very claudy day so this isn't the very best picture of it, but you can still see how pretty it is!

Als je goed kijkt naar het midden, de bovenkant en de onderkant van het flesje Chunky Holo Fuchsia dan zie je in welke kleuren deze glitters allemaal glanzen. Het was een hele bewolkte dag, maar je kan wel zien hoe mooi deze lak is!
This Chunky Holo Purple didn't need the sun to show you all the different beautiful colors in her glitter, I can't wait to see how this looks as a mani!

Deze Chunky Holo Purple had geen straal zon nodig om alle prachtige kleuren in haar glitters te laten zien, ik kan niet wachten om dit als een volledige mani te dragen!
Ahhh look at these sexy Red-Hot glitter. I've read somewhere you can make a Deboral Lippmann Ruby Red Slippers look-a-like mani if you layer it over black. Nice!

Ahhh en zie deze sexy Red-Hot glitter dan. Ik heb ergens gelezen dat je een Deboray Lippmann Ruby Red Slippers look-a-like kan maken met deze laks als je 'm over zwart heen doet. Leuk!
And Born to the Purple is another one Kleancolor that you can use to make a Deborah Lippmann look-a-like mani with. Layered over black or over a black jelly you can make your own copy of Deborah Lippmann Bad Romance.

En Born to the Purple is ook een Kleancolor die je kan gebruiken om een Deborah Lippmann look-a-like mani te maken. Als jet deze glitters over zwart of een zwarte jelly doet dan kan je je eigen versie van Deborah Lippmann Bad Romance maken.

**********

I will wear these as soon as the summer returns to Holland
And then I will post many pictures of them :-)

Thank you so much for watching!!!
XOXOXOXOXOXOOXOXOXOX

Winner of the Apothica Giveaway is......

By // 2 comments:
Hello beautiful followers!
Last weekend my Apothica Giveaway closed, thank you all so much for entering the giveaway!
The entries are counted and I added all the extra entries and used Random.org to pick a winner.

Hallo prachtige volgers!
Afgelopen weekend is mijn Apothica Giveaway gesloten, ik wil iedereen die heeft meegedaan heel erg bedanken!
De inzendingen zijn geteld, de extra's zijn erbij geteld en ik heb Random.org gebruikt om een winnaar te kiezen.

Are you excited to know who won the $25,- giftcard?
Ben je benieuwd wie de cadeaubon van $25,- heeft gewonnen?
...
...
...

Dear Janna, you won!!! You had three entries: 1 for entering the giveaway, 1 for visiting Apothica.com and 1 for tweeting.
I will send you an email, please reply back within 1 week and I will make sure you get the giftcard code as soon as possible.

Janna heeft gewonnen, ze had drie kansen om te winnen, 1 voor het meedoen, 1 voor het bezoeken van Apothica.com en 1 voor tweeten. Ze krijgt nu een week de mogelijkheid om te reageren op de mail die ik haar stuur.

I really hope you all liked this giveaway!
If you didn't win you can always check out Apothica.com and buy yourself a little present there ;-)
XOXOXOXOXOXOXOXOX

smART nails for my Roller Derby-partymani

By // 10 comments:
Earlier this week I showed you China Glaze Flyin' High. I needed to spice that mani up for the one year anniversary party of the Dutch roller derby team Dom City Dolls that my sisters-in-law are members of. If you've seen or heared something about roller derby, you know I needed a  fun tough-girl mani for that party. So I decided to use the smArt Nails to add some rock&roll to my nails.

Eerder deze week liet ik jullie China Glaze Flyin' High zien. Ik wilde deze mani wat pittiger maken voor het éénjarige jubileum feest van Nederlandse roller derby team de Dom City Dolls waar mijn schoonzussen lid van zijn. Als je ooit iets gezien of gehoord hebt over roller derby dan weet je dat ik een leuke stoere mani moest hebben voor dat feest. Dus ik besloot de smArt Nails eindelijk te gebruiken om wat rock&roll toe te voegen aan mijn nagels.

Products used
Base: China Glaze - Flyin'High
Black: Misa - I Will Survive
smART nails with skulls

smART nails are very easy to use, you just need to be precise, that's all.
You peel off one of the sticky templates, make it less sticky by sticking it once on the palm of your hand, then you place it on your nail, add a little bit of polish on the image, peel the sticker off and you are done!

smART nails zijn echt heel makkelijk te gebruiken, je moet alleen wel precies zijn, dat is alles.
Je haalt één van de stickers los van het velletje, je maakt het wat minder plakkerig door het een keer op de palm van je hand te plakken, daarna kan je het op je nagel plakken, je doet wat lak over het vormpje, je haalt gelijk voorzichtig de sticker los en dan ben je al klaar!
If you put the stickers after use on a dish you can wipe them clean with some remover and re-use them, they still work perfectly on your other hand!

Als je de stickertjes na gebruik op een schoteltje plakt en even schoonveegt met wat remover dan kan je ze daarna weer gebruiken op je andere hand, werkt dan echt nog perfect!
I have a thing for skulls, don't ask me why, but I find myself drawn to things that are decorated with skulls.
So obviously I loved these cute little dead fellas on my nails. I didn't want to remove this mani after the weekend so I even wore this to work.

Ik heb iets met schedels, vraag me niet waarom, maar ik ben altijd vreselijk aangetrokken tot dingen die versierd zijn met schedels. Natuurlijk was ik dus ook verliefd op die kleine dode ventjes op mn nagels en ik kon het niet over mn hart verkrijgen om ze na het weekend van mn nagels te halen, dus heb ik deze mani ook naar mn werk gedragen.
Oh and for those of you that don't know what roller derby is: two teams of women on rollerskates riding on an oval track, the goal is to let your player pass through the group, but the blockers of the other team try to prevent that, wich can get very rough! The girls often wear fishnet stockings, hotpants, tight singlets and alot of them have crazy awesome tattoos or other colorful decorations. During a game they play (hard)rock music, I LIKE *puts thumb up*

Oh en voor degenen die niet weten wat roller derby is: twee teams met vrouwen op rolschaatsen rijden op een ovale baan, het doel is om je speler als eerste door de groep te laten breken, maar de blockers proberen dat tegen te houden, soms gaat het er hard aan toe! De meiden dragen vaak visnet panty's, hotpants, strakke hemdjes en veel van hen hebben waanzinnige tattoos of andere kleurige versieringen. Tijdens de wedstrijd wordt er een boel (hard)rock gedraaid, VIND IK LEUK *doet duimpje omhoog*

Dutchies: Van wat ik heb begrepen is dit een snel opkomende sport in Nederland en er zijn al een aantal Nederlandse teams die onderling ook erg veel leuk contact met elkaar hebben. Maar de sport is hier lang zo groot nog niet als in andere landen. Dus als je een vrouw met ballen bent die opzoek is naar een sport die net wat anders dan anders is, kijk dan even op internet voor een Derbyteam bij jou in de buurt!!!

Thank you all so much for watching
Hope you have a great day!!!
XOXOXOXOXOXOXOX


Guestblog from my friend Maria: Herôme - Bogota

By // 3 comments:
I have the best friends. I really do. I gave my friend Maria two polishes when she got her diploma and she thanked me in a special way: she wrote a blogpost about it for me! How awesome is that?! And ofcourse a blogpost needs to be put online, so here it is:

Ik heb de beste vrienden. Echt waar. Ik heb mijn vriendin Maria twee lakjes gegeven toen ze haar diploma haalde en ze heeft me op een originele manier daarvoor bedankt: ze heeft er een blogpost voor me over gemaakt! Hoe gaaf is dat?! En natuurlijk is het geen echte post als ik 'm niet online zet, dus hier komt 'ie:

**********
Maria's Guestblog

Op zaterdag 9 juli heb ik mijn PABOdiploma gehaald, mijn lange nagels behouden én bij mijn feestje 2 nagellakken van PolishSis gekregen!
Vandaag dus de tijd genomen mijn groene nagellak te verwijderen (zonder groene nagels over te houden) en mijn nagels nieuw te lakken.

On Saturday the 9th of July I earned my teaching-diploma, I kept my nails long and got 2 polishes from PolishSis!
Today I took the time to remove the green polish I wore ( without having green stained nails ) and used one of the new polishes.

Picture taken on the laptop, under the lamp
W.I.C by Herome, Bogota
Ik verwachtte dat de kleur die in het potje te zien was, zo op mijn nagels zou komen.
Het is een dunne, lichtblauwe lak. De glitters zijn heel klein, waardoor de lak vooral dromerig blauw is. Een laag brengt dus slecht wat blauwige verkleuring op je nagels aan. Na twee lagen was mijn nagel nog goed te zien, dus ik heb het geduld op kunnen brengen een derde laag aan te brengen.

W.I.C. by Herome, Bogota
I expected the color to look the same on my nails as it looks in the bottle.
It's a thin light blue polish. The glitter is very small and looks dreamy. One coat only gives your nails a slight blue coloration. After two coats my nail was still showing through so I tried my patience and added a third coat.
Ik denk dat deze lak ook goed over een andere kleur heen kan (zwart, wit of een andere blauw?) waardoor hij wat feller kan worden en de glitters ook wat meer zichtbaar.

In my opinion this polish goes well layered over other colors ( black, white or another blue? ) wich makes it more bright and allowes the glitters to show up better.
Look, I'm typing!
 En toen kwam de kunst van het goed op de foto zetten. Respect voor Inge, voor haar close-ups, mooi weggewerkte lakresten en ultieme glitters! Na verschillende pogingen met en zonder flits, voor het raam, op de bank, onder de lamp en met alle lampen aan zijn er toch wat leuke foto’s uitgekomen.

And then came the art of making some good pictures of it. I applaud Inge for her close-ups, nice cleanup and ultimate glitter! After several attempts with flash, without flash, in front of the window, on the couch, under the lamp and with all lights on I finally managed to get some nice pictures.
Nu ben ik ook erg benieuwd hoe de groene lak is die ik gekregen heb .. wellicht komt er over een paar weken weer een gastblog ;)

And now I'm very curious about the green polish I got...maybe there will be a next Guestblog in a few weeks ;)


**********
PolishSis:

FYI: This is the second study Maria has finished, before this she studied sign language, she now teaches at a school for deaf and hard-of-hearing children

Great first try Maria! So happy you like the polishes I chose for you. I really must try this polish myself!
Iwish you all the luck in your carreer as a teacher. I'm sure 'your kids' are happy to learn from you! XXX

FYI:
Dit is de tweede studie die Maria heeft afgerond, hiervoor heeft ze gebarentaal gestudeerd, ze geeft nu les op een school voor dove en slechthorende kinderen.

Geweldige eerste poging Maria! Ik ben erg blij dat je de lakjes die ik heb uitgezocht leuk vindt. Ik ga deze lak ook maar eens een keer proberen!
Ik wens je heel veel success in je carriere als juffrouw. Ik weet zeker dat 'de kinderen' erg blij zijn met hun Juf Maria! XXX

Thank you all for watching Maria's Guestblog
Please leave your comment for Maria
I think she'll love to hear from you!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOX


Last day to enter my Apothica Giveaway and maybe win yourself a $ 25 gift card!!!

By


Do you like free shopping?
Do you like nailpolish, lipgloss, mascara, eyeshadow, bodylotion, shampoo, parfum, scented candles, etc, etc, etc????
Haven't you entered my Apothica Giveaway yet?
??????WHAT ARE YOU WAITING FOR??????

Giveaway ends tomorrow at midnight , don't miss out on the chance to win a $25  Apothica gift card

Click here for the original post and form to enter the giveaway

Some examples of Apothica items below or round $25
Thank you so much for entering the giveaway
And good luck to all the contestants!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXPowered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers