Friday, April 20, 2012

GlossBox Netherlands March 2012

Oops! Totally forgot to post the content of last months Glossybox! I expect the April box wil arrive this weekend so I'm posting this very quickly:

Oeps! Ik ben helemaal vergeten de inhoud van de Glossybox van april te posten. Waarschijnlijk komt de april box dit weekend, dus ik moet maar snel nog even de inhoud van maart laten zien:
It doesn't look like much, but I was actually very happy with this!

Het ziet er zo niet heel spectaculair uit, maar ik was er heel blij mee!

This is the product that I was most happy about. A full size jar of pearls filled with oil for your face. The smell is divine and you wake up the next morning with a really good looking skin. I will certainly buy this again!

Dit is het product waar ik het meest blij mee ben. Een full size potje met parels waarin een olie zit voor op je gezicht. De geur is echt heerlijk en je wordt de volgende ochtend wakker met een stralende huid. Dit koop ik zeker nog een keer!
A small bottle showergel. I wanted to give this away, but my boyfriend 'Eppie' liked the scent so now we have it in the shower.

Een klein flesje douchegel. Ik wilde het weggeven, maar mijn 'Eppie' vond het lekker ruiken, dus nu staat het bij ons in de douche.

I looove the body butters from The Body Shop. But I'm not a choco-holic, and it really has a strong chocolate scent, so I'm giving this to a friend

Ik houuuu van de body butters van The Body Shop. Maar ik hou niet van chocolade en er zit toch echt een sterke chocolade geur aan deze crème, dus ik geef dit potje aan een vriendin.

Just when I needed a new bottle of shamboo, Glossybox gave me this full size bottle. It has a nice scent and it cleans my hair, just the way I like it.

Precies toen ik een nieuwe fles shampoo nodig had zat deze full size fles in de Glossybox. Het rukt lekker en ik krijg er schoon haar van, dat is wat ik nodig had.

It's a blusher and it's orange. I rarely use blusher (only to hide it when I'm not feeling well ) and orange is not my color. I'm not an orange. I'll throw this one away.

Het is een blusher en het is oranje. Ik gebruik zelden blusher (alleen om te verbergen dat ik me niet lekker voel) en oranje is niet mijn kleur. Ik ben geen sinaasappel. Deze gooi ik weg.

On this card you can see the prices if you want to buy any of these products.
The full size shampoo and oil-pearls which I both use cost € 34,25 together
Again a wonderful deal this month: I paid  €12,50 for the Glossybox 


Op dit kaartje kan je zien wat het je kost als je deze producten zelf wil kopen.
Alleen de full size shampoo en olie-parels zijn samen al € 34,25
Weer een goede deal dus deze maand: Ik heb € 12,50 betaald voor de Glossybox

Thank you so much for watching
Have an amazing day
XOXOXOXOXOXOXOXOX

1 comment:

  1. The face oil capsules look amazing! Your box is way better than some of the english and irish ones. Way better items and they are full size for the most part.

    ReplyDelete

Big hug from me to you for taking the time to comment on my blog! I love reading your comments :-)

If you want me to check out your blog, please send me an email and I'll certainly take a look.
I WILL NOT FOLLOW YOU if you leave your link in a comment, so don't even bother.