Summary of this weeks Nail Polish Bloggers Challenge - all 7 mani's in a row

By // 3 comments:

So I just posted the last mani of this weeks challenge. It wasn't easy to post every day, but it was alot of fun and very much worth the extra effort. The other girls in this challenge are so nice and I enjoyed meeting them on Facebook and our blogs.
If you didn't get to watch every post I did this week and you are interested in seeing the 7 mani's then you can find all 7 of them below:

Dus ik heb net de laatste mani voor de uitdaging van deze week gepost. Het was niet makkelijk om iedere dag een bericht te posten, maar het was wel erg leuk om te doen. De andere meiden die meedoen met de challenge zijn heel aardig en ik vond het leuk om ze te ontmoeten op Facebook en op onze blogs.
Als je niet alle berichten gezien hebt die ik deze week gepost heb en je bent wel geïnteresseerd in de 7 mani's die ik heb gedaan dan kan je ze allemaal nog een keertje hieronder bekijken:
 Thank you all for watching
I hope you enjoyed this challenge as much as I did.
Next week I'll be back with regular posts.
Have a nice weekend!!!!
XOXOXOXOXOXOX

Nail Polish Bloggers Challenge, Day 7: Pink Pop Art

By // 7 comments:
For day 7 of the challenge I tried some real nailart, you know, doing a real design myself with tiny nailart brushes. It's hard and not something I would normally do, but I wanted to do something special for the last day of the challenge.

Voor de 7e dag van de uitdaging wilde ik wat echte nailart proberen, je weet wel, met kleine kwastjes zelf een patroon tekenen. Het is echt moeilijk en niet iets wat ik normaal zou doen, maar ik wilde iets bijzonders doen voor de laatste dag van de uitdaging.
I was inspired for this mani by WAH nails, I've seen some pictures of pop art nails there. If you are not familiar with pop art you should really google it, try Roy Lichtenstein, he is a wellknown pop art artist.

Ik was geïnspireerd door een mani van WAH nails, daar heb ik wat foto's gezien van pop art nagels. Als je niet weet wat pop art is dan moet je het echt even googelen, probeer Roy Lichtenstein, hij is een bekende pop art kunstenaar.
This really was alot of work! First I painted my nails pink and let it dry. Then I used scotch tape to tape off the pointy shapes and painted the second color over the nail. After that I outlined the shapes with nailart stripers, did some dotting and tried to paint words.
Dit was echt veel werk! Eerst heb ik mijn nagels roze gelakt en heb het laten drogen. Daarna heb ik plakband gebruikt om puntige vormpjes af te plakken en heb de tweede kleur er overheen gelakt. Daarna heb ik de randjes van de vormen met nailart streeplakjes bijgetekend, heb wat stipjes gezet en geprobeerd woordjes te tekenen.
I liked it alot when I was finished so I wore these 5 painted nails the whole day. I didn't mind the nails on the other hand were naked, I only had eyes for my left hand.
Ik vond het zo leuk geworden dat ik de hele dag met deze 5 gelakte nagels heb rondgelopen. Het kon me niets schelen dat de nagels op mn andere hand naakt waren, ik keek alleen maar naar mn linker hand.
So, this is it. You've reached the end of this pink Nail Polish Bloggers Challenge.
I liked trying some new nailart for this week, some things worked better than I thought and I will definately try them again ( double stamping, frankening ). I probably wouldn't have tried those things anytime soon if I wasn't doing this challenge. So thanks to Caroline from Good Lack, Nail! for asking me to do this challenge!


Dus, we zijn er. Dit is het einde van deze roze nagellak bloggers uitdaging.
Ik vond het leuk om wat nieuwe nailart dingetjes uit te proberen, sommige dingenw erden leuker dan ik had verwacht en die ga ik ook zeker nog een keer proberen ( dubbel stempelen, frankens maken ). Ik denk niet dat ik dat snel een keer geprobeerd zou hebben als ik niet aan deze uitdaging had meegedaan. Dus heel erg bedankt Caroline van Good Lack, Nail! dat je me gevraagd hebt om hieraan mee te doen!
Products used: Misa "I will Survive" | Misa "Femme Fatale" | Hema nr 84 | H&M "Blue My Mind"| OPI "IT Color" | scotch tape
Front: Black and white Konad 2way Nailart pens and a dottingtool

Thank you so much for watching the last mani of the challenge
I really had fun with the challenge this last week.
But you won't see me wearing pink any time soon!;-)))
XOXOXOXOXOXOXOXOX

 
If you are curious to see what the other girls did for the challenge, please check out these links:


Nail Polish Bloggers Challenge, Day 6: Pink Party!

By // 10 comments:
For day 6 I did something easy: I frankened a polish inspired by Deborah Lippmanns Candy Shop. I loved that polish from the first day I've seen swatches on ALU. Ofcourse my franken doesn't match Candy Shop but it does look very festive.

Voor de 6e dag heb ik iets makkelijks gedaan: ik heb mijn eigen franken gemaakt die is geïnspireerd door Deborah Lippmann's Candy Shop. Vanaf de eerste keer dat ik swatches zag van Candy Shop vond ik deze lak helemaal tegek. Uiteraard lijkt mijn franken heel weinig op het origineel, maar het ziet er wel heel feestelijk uit.
Don't you just love all the confetti glitter they are making this year? I know Deborah Lippmann started the hype with her Happy Birthday but I'm glad brands that are more easily accessible and less pricy jumped on the bandwagon and made some dupes :-)
Ben jij ook zo gek op al die confetti glitters die ze dit jaar allemaal maken? Ik weet dat Deborah Lippmann de hele hype is begonnen met haar Happy Birthday, maar ik ben echt blij dat merken die makkelijker te krijgen en goedkoper zijn eraan meedoen :-)
I didn't use as much glitter as in the original, because I didn't want to use up as much of my glitterpolish for this franken. I want to save most of it so I can make frankens in other colors. How about a teal confetti polish? Or a purple one?
Ik heb niet zo veel glitters gebruikt als in het origineel omdat ik mn flesje glitterlak niet wilde leegmaken. Ik wil het meeste bewaren zodat ik frankes kan maken in andere kleurtjes. wat dachtje van een groenblauwe confettilak? Of een paarse?
So this is day six of the challenge already! One more pink mani to go and I promise you I really did my best on the last one. I'm very excited to show it to you tomorrow because it's something I've never done before! So stay tuned... ( cliffhanger on a nailpolish blog, how exciting LOL )

Dus dit is alweer dag 6 van de uitdaging! Nog één roze mani te gaan en ik beloof je dat ik echt mijn best heb gedaan op de laatste. Ik kijk er naar uit om die aan jullie te laten zien, want het is iets dat ik nog nooit erder heb gedaan! Dus blijf wachten... ( cliffhanger op een nagellakblog, hoe spannend LOL )
Products used L-R: Hema nr 84 | Milani 'Gems' | Hema mini bottle of clear polish

Thank you soooo much for watching
Hope you have a wonderful weekend!
XOXOXOXOXOXOX

And don't forget to check out the other girls in this challenge.
They all do a wonderful job this week!
Nail Polish Bloggers Challenge, Day 5: Hard Rock Candy Cane

By // 3 comments:
Light pink is not my favorite color, so I tried to do a look with this that would make it a little bit more edgy and would show less of the pink base. This what I came up with:

Licht roze is niet mijn favoriete kleur, dus ik wilde deze keer iets doen waardoor het er wat stoerder uit zou zien en waarbij je wat minder zou zien van de roze basis. En dit is wat ik bedacht heb:
First I painted my nails pink and allowed it to dry completely. Then I used stripingtape to get the sripes and didn't cut the stripes off at the edges so removing them would be easier. After that I applied the black polish and carefully removed the stripingtape as soon as possible. Topped it off with a nice thick coat of topcoat and it was done.

Allereerst heb ik natuurlijk mijn nagels roze gelakt en heb het goed laten drogen. Daarna heb ik stripingtape gebruikt en de uiteinden niet afgeknipt zodat ik de streepjes er makkelijk vanaf kon halen. Daarna dik laagje zwarte lak er overheen en direct voorzichtig die tripingtape eraf geplukt. Laagje topcoat erover en het was klaar.
It was a bit of a chore to get al the stripes on neatly so I doubt if I will ever do all 10 nails like this, but it is a great way do an accent nail or maybe all 10 nails with a little less stripes on them.

het was wel even een klusje on alle streepjes er keurig op te krijgen, dus ik betwijfel of ik ooit alle 10 nagels zo zou doen, maar het is wel een leuk idee om op deze manier een accentnagel te doen of alle 10 de nagels met wat minder streepjes.
The black polish has tiny holographic glitters in it, it's really pretty. I bought it many years ago, but it still works great! It's even better than in the beginning because it's more opaque now.
De zwarte lak heeft piepkleine holografische glittertjes erin, het is erg mooi. Ik heb deze echt al jaren geleden gekocht, maar het is nog steeds goed. Het is misschien zelfs wel beter dan in het begin omdat het nu beter dekt.
It's friday now and I just came home from work. It was a long and busy week so I'm going to relax a bit tonight, watch tv, drink some wine and polish my nails. I have no clue what color I shall paint them, but I have ALOT of untrieds to hoose from. I think Friday is my favourite day of the week.

Het is nu vrijdag en ik ben net thuis van werk. Het was een lange en drukke week dus ik ga lekker relaxen vanavond, beetje tv kijken, win drinken en nageltjes lakken. Ik heb geen idee welke kleur in mn nagels ga doen, maar ik heb VEEL ongebruikte lakjes om uit te kiezen. Ik denk dat vrijdag mn favoriete dag van de week is.
Products used L-R: Collistar 'Nero Luxe' (old bottle), Hema nr 84, stripingtape
A blurry bonus-picture of Lilith who came to check out my nails :-)

En een beetje onscherpe foto van Lilith die mn nagels kwam bewonderen :-)
Thank you for watching!
It's finally weekend, woohooo!

Don't forget to check out the other wonderful girls participating in this challenge!!!:

Nail Polish Bloggers Challenge, Day 4: Pink Petals

By // 4 comments:
This is day 4 of the challenge. Posting every day is not easy for me, I just don't have the time for it, so I prepared all the posts weeks before the challenge and posted less regular posts. Usually I'm not that well organised, so this is a double-challenge for me!

Dit is dag 4 van de challenge. Iedere dag een bericht posten is niet makkelijk voor me, ik heb er gewoon geen tijd voor, dus ik ben al weken geleden begonnen met het voorbereiden voor deze challenge en heb wat minder gewone posts geplaatst. Normaal gesproken ben ik nietzo goed voorbereid, dus dit is een dubbele uitdaging voor me!
I wanted to try some stamping layering for this mani without it being over the top. For that I used colors that match well together and used a matte topcoat in between to minimise the shine of the metallic pink that I used for the flowers. I also didn't use any topcoat because of that.

Ik wilde wat verschillende stempels over elkaar gebruiken voor deze mani zonder dat het over de top zou zijn. Daarom heb ik voor kleuren gekozen die goed bij elkaar passen en heb tussendoor een matte topcoat gebruikt om de glas van de metallic roze van de bloemen wat minder te maken. Ik heb dus ook geen topcoat gebruikt.

The imageplates I used for this mani are all SdP-plates from Dashica Beautyshop. I'm really impressed with these, the images are a bit longer and wider than the Konad plates, so the full nail images actually fit on your whole nail. Besides that, the quality of this plates is good and they give nice clear stamps. The owner of Dashica Beautyshop is a Dutch beauty blogger and she designs the imageplates herself. So I'll add a little blog-love here: Dashica Beautyshop / Dashicabeautyblog

De imageplates die ik voor deze mani heb gebruikt zijn allebei SdP-plates van Dashica Beautyshop. Ik ben erg onder de infruk van deze plates, de afbeeldingen zijn wat langer en breder dan die van Konad dus de afbeeldingen die je hele nagel zouden moeten bedekken doen dat bij de Sdp-plates dus ook echt. Naast dat komen de afbeeldingen ook mooi scherp over op je nagel. De eigenaresse van Dashica Beautyshop is een Nederlandse beautyblogger and ze ontwerpt haar eigen imageplates. Dus daarom wat blog-love voor haar: Dashica Beautyshop / DashicaBeautyblog
Looking at these pictures I'm thinking I could have added a matte topcoat to finish this mani. On these pictures you can see it's not a perfectly smooth mani. I didn't want to do that when I did the mani because I was afraid it would dull the purple and teal color. But I'm nitpicking now, in the end this mani turned out to be better then I hoped it would.

Nu ik naar deze foto's kijk zie ik dat ik eigenlijk best nog een extra laagje matte topcoat had kunnen gebruiken om de mani helemaal mee af te maken. Op de foto's kan je zien dat het eindresultaat niet volledig glad is. Ik wilde het niet doen toen ik de mani opdeed omdat ik bang was dat het de kleur van het paars en blauw zou vervagen. Maar dit is wel een beetje mierenneuken, uiteindelijk is het namelijk wel beter geworden dan ik had gehoopt.
I've said it before this week, but I must try this mani again later with a basecolor that I like better. Light pink is not something I would wear volontarily ;-)

Ik heb het deze week al eens eerder gezegd, maar ik moet deze mani echt nog een keer proberen met ander kleurtje als basis dat ik wat leuker vind. Licht roze is niet iets dat ik vrijwillig zou dragen ;-)
Products used. L-R:  round plate SdP 14 | China Glaze 'Emotion' | China Glaze 'Techno Teal' | Hema 84 | Color Club 'Wild at Heart' | Hema Matte Topcoat |  XL SdP plate 4

Thank you for watching :-)))

Don't forget to check out the other girls participating in this challenge!!!:

Nail Polish Bloggers Challenge, Day 3: Punky Pink

By // 5 comments:
I have a thing for skulls and other "eerie" things ever since I've read my first vampire story when I was 8 years old. Back then it used to be hard to find stuff with skulls on it so if I found anything with skulls I was overly excited. Now you can find it on the corner of every street and all over the web, but I still get a little excited if I buy something nice with a skull on it. So ofcourse I bought some nailart stuff with skulls and I decided to comine some of them in a cute pink mani for day 3 of this challenge.

Ik heb iets met schedels en andere 'griezelige' dingen sinds ik als 8 jarig meisje mijn eerste vampieren verhaal las. Het was vroeger erg lastig om spulletjes met schedels erop te vinden, dus als ik iets leuks vond met een schedel erop was ik ik helemaal blij. Tegenwoordig vind je spullen met schedeltjes op iedere straathoek en over het hele web, maar toch ben ik nog steeds blij als ik iets leuk vind met schedels erop. Dus natuurlijk heb ik ook wat nailart dingen met schedels erop gekocht en ik heb een paar ervan gecombineerd voor dag 3 van deze uitdaging.
This mani is as sweet as candy despite the skulls, LOL.
Aren't my little flessless friends cute?

Deze mani is ondanks de schedeltjes echt suikerzoet, LOL.
Vind je mn vleesloze vriendjes niet super schattig?
Nailart is really not my thing, but stamping is so much fun and you get nice results with little effort. And the bigger skulls are waterdecals, that is even easier than stamping! You just soak them in water and put them on your nail, topcoat it and you're done. Nailart for dummies ;-)
Nailart is echt niet mijn ding, maar stempelen is echt leuk en je hebt geweldige resultaten met weinig moeite. En de grotere schedeltjes zijn waterdecals, dat is nog makkelijker dan stempelen! Je weekt ze even in water en dan leg je ze op je nagel, topcoatje erover en klaar. Nailart voor dummies ;-)
As you can see I smeared some of the skulls on my index. That's because I didn't use enough topcoat. If you use a big drop op topcoat your image will be intact.

Zoals je ziet zijn een paar skulls op mijn wijsvinger een beetje uitgesmeerd. Dat komt doordat ik niet voldoende topcoat heb gebruikt. Als je een flinke druppel topcoat gebruikt dan blijven je plaatjes er goed uitzien.
I'm happy with how this turned out, I might even try this with different colors for a full mani with base a color that is more my taste.
Ik vind dat dit leuk geworden is, waarschijnlijk ga ik het nog een keer proberen met andere kleuren voor een volledige mani met een andere kleur als basis die wat meer mijn smaak is.
L-R: China Glaze "Milennium" | Konad black stamping polish | Hema nr 84 | Konad white stamping polish |  Essence stamping plate
Front: mini Konad red stamping polish | skull waterdecals from Ebay

 
Thank you so much for watching day 3 of this challenge!
Hope you are enjoying these posts
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

***
Don't forget to check out the other girls participating in this challenge!!!:
Nail Polish Bloggers Challenge, Day 2: Glamorous Pink

By // 4 comments:
What have I gotten myself into? 7 days the same pink color and showing it 7 times in a different way? How am I going to pull this off?
I made a list of things you can do to pimp your mani and not having to be creative or have any skills and this is the first thing I came up with. Pressing shiny stones in wet polish.
Not original, but It's something I do every now and then when I have a damaged nail or want to add a little glamour to a mani. Usually I only do one nail, but for the challenge I couldn't hold back ofcourse.

Waar ben ik aan begonnen? 7 dagen dezelfde lak en dan ook nog eens op 7 verschillende manieren laten zien? Hoe ga ik mezelf hieruit redden?
Ik heb een lijstje gemaakt van dingen die je kan doen om je lak te pimpen zonder creatief te hoeven zijn of enige vaardigheden te bezitten en dit was het eerste wat ik bedacht. Mooie glimmetjes in natte lak drukken.
Totaal niet origineel, maar het is wel iets dat ik af en toe doe om een beschadigde nagel te verbergen of om een beetje glamour toe te voegen aan een mani. Meestal doe ik maar één nagel, maar voor deze uitdaging kon ik me natuurlijk niet inhouden.
If you wear a mani like this make sure you put on alot of topcoat to seal the stones or you will loose the stones very quickly. Usually it lasts not longer then a day on my nails; If they don't fall off  by themselves I will pick at them untill they do.

Als je een mani als deze draagt, zorg er dan voor dat je ruim voldoende topcoat gebruikt om de steentjes vast te zetten, anders verlies je ze zo snel. Meestal blijven die steentjes niet langer dan een dag zitten; als ze er niet uit zichzelf vanaf vallen dan pulk ik ze er wel af.
If you are looking for nice but cheap stones to do nailart with you can always check out Ebay.com . There you can find them in all the colors of the rainbow for an isane low price. I can honestly not believe how they can make it and ship it for those prices. But I don't have to uderstand how they can do it, I'm glad I can benefit from it.

Als je op zoek bent naar goedkope steentjes kan je altijd even kijken op Ebay.com . Daar vind je ze in alle kleuren van de regenboog voor een idioot lage prijs. Ik snap niet hoe ze het kunnen maken en verzende voor die prijzen. Maar goed, dat is natuurlijk niet mijn probleem, ik ben al lang blij dat ik ervan kan profiteren.
Caroline from Good Lack, Nail! chose the color pink for this challenge because it's her favorite color, but it's also the color we all should wear at least once this month for breast cancer awareness month!!!

Caroline van Good Lack, Nail! koos de kleur roze omdat het haar favoriete kleur is, maar het is natuurlijk de kleur die we allemaal op zn minst één keer moeten dragen deze maand om de aandacht te vestigen op preventie van borstkanker!!!
These are the products I used.  
Dit zijn de spulletjes die ik gebruikt heb.

Thank you all so much for watching!
Hope you all have a wonderful day!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Don't forget to check out the other lovely bloggers in this challenge:
Nail Polish Bloggers Challenge, Day 1: The base color Hema Nr. 84

By // 3 comments:
This week I have something special for you: The Nail Polish Bloggers Challenge. It was initiated by Caroline from Good Lack, Nail!, she emailed a bunch of nailpolish bloggers in the end of august and asked us if we wanted to participate in an international nail polish bloggers challenge in which each blogger shows one pink polish of her choice in seven different ways, one post per day. I accepted the challenge and this is the polish I'm showing you every day this week:

Deze week heb ik iets bijzonders voor jullie: The Nail Polish Bloggers Challenge. Het initietief hiervoor kwam van Caroline van Good Lack, Nail!, zij emailde eind augustus een aantal nagellak bloggers en vroeg ns of we mee wilde doen met een internationale nagellak bloggers uitdaging waarin we ieder een roze lak van onze keuze zouden laten zien op 7 verschillende manieren, één post per dag. Ik ben de uitdaging aangegaan en dit is de lak die ik jullie deze week iedere dag ga laten zien:
Color
Light pink creme, not too pale though, there is a little spunk in it, but I wouldn't wear this on it's own.
I chose a light pink creme because I thought it would be easier to do nailart on it.
Well, it ís the perfect base for nailart...If only I was better in the 'art' part of it.
This really was a challenge for me as I hardly ever do things like this, but I think I've come up with some nice ideas that required little skills from yours truly.

Kleur:
Licht roze creme, niet te kleurloos, er zit wel wat pit in, maar ik zou 'm niet zonder iets erover dragen.
Ik heb een licht roze creme gekozen omdat ik dacht dat het makkelijker was om daar wat nailart op te doen.
Nou, het ís inderdaad een goede basis voor nailart, maar ik heb toch wat problemen met het 'art' gedeelte.
Dit was met recht een uitdaging, want ik doe zelden dingen zoals dit, maar ik denk wel dat ik op wat leuke ideeen ben gekomen die weinig vaardigheden vereisten van ondergetekende.
Application
Very easy, also one reason why I chose this one. Not streeky, evens out perfectly and looks good in just two coats.

Applicatie:
Heel makkelijk, dat is ook een reden waarom ik deze koos. Niet streperig, wordt mooi glad en ziet er prima uit in slechts twee laagjes.
Another reason why I chose this polish is because Hema is a Dutch brand, which I think fits perfectly in the idea of doing an international challenge!

Een andere reden dat ik dit lakje koos is omdat Hema natuurlijk lekker Nederlands is en dat past goed in het internationale thema van deze challenge!

So let the games begin :-)))
I wish all the participants a wonderful week and I'm very much looking forward to see all your creative outbursts!!!!

Don't forget to check out the other bloggers in this challenge:
http://www.emeraldsparkled.com/
http://goodlacknail.wordpress.com/
http://www.polishartaddiction.blogspot.com/
http://rebeccalikesnails.blogspot.com/
http://ulmiel.blogspot.com/
http://www.parokeets.com/
http://www.beauteousblog.blogspot.com/
http://www.facebook.com/LuckyLacquers


SWAP!!! Check out my new lovely goodies from Texas :-)

By // 4 comments:
I don't swap often, but it's sooo much fun. If you receive that box of nailmail, not knowing what will be in there it's like Cristmas came early. I received a swap package last friday and I really want to share it with you!

Ik swap niet zo vaak, maar het is zooo leuk. Als je dan die doos met nagelpost krijgt en niet weet wat erin zit dan is het net of het al heel vroeg Kerstmis is. Afgelopen vrijdag ontving ik een swap pakketje en die wil ik jullie heel graag laten zien!
I did this swap with Amy from Amy's Nails. She contacted me because the had two Zoya polishes that were on my wishlist and I had access to some brands she was interested in. And the swap was born.
I made some quick&dirty swatches for you to show the pretty polishes she got me:

Ik heb deze swap met Amy van Amy's Nails gedaan. Ze nam contact met me op omdat ze twee Zoya lakjes had die op mijn wishlist stonden en ik kon aan lakjes komen die zij graag wilde hebben. En zo begon onze swap.
Ik heb wat snelle&vieze swatches voor jullie gemaakt om de lakjes te kunnen laten zien die ik gekregen heb:
The two polishes in my pink and ringfinger are sorbets from OPI Texas collection, Too Hot Pink To Hold 'Em on my pink and Do You Think I'm Tex-y on my ringfinger. These were also on my wishlist and how much fun is that a real Texas-girl bought these for me in Texas!!! I like them even better because of that.

De twee lakjes op mijn pink en ringvinger zijn sorbets van de OPI Texas collectie, Too Hot Pink To Hold 'Em op mn pink and Do You Think I'm Tex-y op mn ringvinger. Deze stonden ook op mijn wishlist en hoe ontzettend leuk is het dat deze voor mij gekocht zijn door een Texaanse in Texas!!! Ik vind ze daardoor nóg leuker.
On my index and middlefinger I'm wearing two Wet n Wild polishes that Amy chose for me, they are so pretty, especially the black with purple glitter.

Op mijn wijsvinger en middelvinger draag ik twee Wet n Wild lakjes die Amy voor me heeft uitgezocht, ze zijn zo mooi, vooral die zwarte met paarse glitters.
You see those two polishes in the middle? Those are the ones that started this swap. On my middlefinger ( and the bottle that I'm holding ) you see the lovely purple/green duochrome Zoya 'Ki' and on my rinfinger you see sparkly Zoya 'Ivanka'. They are as gorgeous as I thought they would be!

Zie je die twee lakjes in het midden? Dat zijn de lakjes waarmee deze swap is begonnen. Op mijn middelvinger ( en het flesje dat ik beet heb ) zie je de mooie paars/groene duochrome Zoya 'Ki' en op mijn ringvinger zie je de stralende Zoya 'Ivanka'. Ze zijn zo geweldig als ik hoopte dat ze zouden zijn!
China Glaze Westside Warrior on my index is supposed to be THE color to wear this fall, army green. I love greens so I'm very happy she included this one :-)
And 'Open Seas' on my pinky was THE color for last spring and summer, so if I miss the sunshine I will definately wear this one. It's ofcourse a dupe for OPI 'Memaid's Tears '.

China Glaze 'Westside Warrior' op mijn wijsvinger zou DE kleur voor dit najaar moeten zijn, legergroen. Ik hou van groen, dus ik ben blij dat ze deze voor me heeft uitgezocht :-)
En 'Open Seas'die ik op mn pink draag was DE kleur van afgelopen lente en zomer, dus als ik de zon mis zal ik deze zeker dragen. Het is uiteraard een dupe van OPi 'Mermaids Tears'.
L-R: OPI 'Too Hot Pink Too Hold Em' | OPI 'Do You Think I'm Tex-y' | Wet n Wild 'Night Prowl' | Wet n Wild 'Sparkled'

Amy spoiled me with all these pretties. I'm not sure yet wich one I'm going to wear first. I'm thinking about Night Prowl, Westside Warrior or Ivanka. For now they are standing on the dinnertable so I can look at them every now and then.

Amy heeft me goed verwend met al deze mooie lakjes. Ik ben er nog niet uit welke ik als eerste ga dragen, ik twijfel het meeste tussen Night Prowl, Westside warrior en Ivanka. Voorlopig staan ze nog even op de eettafel zodat ik er af en toe even naar kan kijken.
L-R: BonBons cream with pearlescent glitter | Zoya 'Ki' | Zoya 'Ivanka' | China Glaze 'Westside Warrior' | Sinful Colors 'Open Seas'
I thank you all for watching
If you are not following Amy, please check out her blog:
http://amysnails.blogspot.com/
She is a really nice girl and I'm sure she would love to meet you on her blog!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers