3 new Models Own Beetlejuice polishes! Swatches and review.

By // 11 comments:
Monday March 19th, I had it marked in my calendar because that morning the 3 new Beetlejuice polishes would  finally be available on the Models Own website. I ordered them immediately and 3 days later they were delivered at my door! Super fast shipping from England to Holland!

Maandag 19 maart, deze datum had ik in mn agenda gezet omdat op die ochtend de drie nieuwe Beetlejuice lakjes in de verkoop zouden gaan op de Models Own website. Ik heb ze gelijk besteld en 3 dagen later werden ze al bij me bezorgd! Super snelle levering vanuit Engeland naar Nederland!
Copper Pot | Indian Ocean | Tropical Sun
Looking at the bottles I was most excited about Indian Ocean and Tropical Sun, they looked like perfect spring/summer colors to me. Copper Pot looks nice in the bottle, but seemed more like an autumn color to me. I only ordered Copper Pot to complete the collection, but after swatching it's the best of these 3 polishes!

Als ik alleen naar de flesjes keek verheugde ik me het meest op Indian Ocean en Tropical Sun, die zien eruit als de perfecte kleurtjes voor de lente en zomer. Ik vond Copper Pot er wel leuk uitzien in het flesje, maar dat leek me toch echt meer een herfst kleurtje. Ik heb Copper Pot alleen besteld om de collectie compleet te hebben, maar na het swatchen is dit absoluut mijn favoriet van de 3 lakjes! 

Models Own - Tropical Sun
Tropical Sun is a nice color, mostly a soft orange with subtle golden shimmer and tiny silver glitter.
I wish it was a brighter and stronger multichrome with lots of orange/peach/golden in it!
The color looks better on the picture than it does in real life! Especially the picture below came out much better and brighter looking. But it's still a nice color in real life if you are patient enough to apply lots of coats.
That brings me to the big disappointment of this polish: Sheer as hell. 4 Very thick coats and still some visible nail line. That just sucks.

Tropical Sun is een mooi kleurtje, voornamelijk een zachte kleur oranje met subtiel gouden shimmer en wat kleine zilveren gittertjes.
Ik had het leuk gevonden als de kleur wat feller was met meer multichrome oranje/perzik/goud erin.
De kleur ziet er wel wat beter uit op de foto's dan in het echt. Vooral de onderstaande foto is echt mooier en feller dan in het echt. Maar het is toch wel een prima kleurtje hoor als je het geduld hebt om heel veel lagen lak aan te brengen. Echt het is zo doorzichtig als de pest. 4 lagen en nog steeds kan je mn nagel er doorheen zien. Dat is gewoon ruk.
Tropical Sun.
After Tropical Sun I decided to swatch my personal favorite next: Indian Ocean. It lookes so magical in the bottle...but I'm almost ashamed to show you how it looks like on my nails.

Na Tropical Sun besloot ik om mijn persoonlijke favoriet de swatchen: Indian Ocean. Het ziet er zo betoverend uit in het potje...maar ik schaam me bijna om je te laten zien hoe dit eruit ziet op mijn nagels.
Indian Ocean
Indian Ocean has a light blue base filled with bright pink shimmer. The pink shimmer is amazing, it's very strong, sometimes leaning purple. Love this shimmer.
What I don't love about this polish is that this is 4 thick coats! Yes, 4 coats, can you believe it? You can see my entire nail through all these layers. This makes me just angry! I'm not interested in another shimmery topcoat, that is not how this is described on the website and it looks horrible on it's own. Sad.


Indian Ocean heeft een lichtblauwe basis propvol fel roze shimmer. De roze shimmer is echt goed, lekker fel en neigt soms naar paars. Geweldige shimmer.
Wat ik echt haat aan deze lak is dat dit maar liefst 4 dikke lagen zijn! Ja, ik draag hier 4 lagen, ongelofelijk toch? Je kan mn volledige nagel nog zien door al die lagen. Hier word ik dus echt kwaad van. Ik ben totaal niet geïnteresseerd in nog een topcoat met shimmer, dat is ook niet hoe deze lak wordt omschreven op de website en de lak ziet er in zn eentje vreselijk uit op je nagel. Triest.
Indian Ocean

After these two disappointing sheer polishes I expected nothing good from Copper Pot. But I was pleasantly surprised by this polish!

Na deze twee teleurstellend slecht dekkende lakken verwachtte ik niets goed van Copper Pot. Maar ik was echt blij verrast door deze lak. 
Copper Pot
Copper Pot is a beautiful multichrome, the base is a warm orange that flashes alot of gold, red and even a bit green. 
Everytime you turn your hand this polish looks different, this polish rocks!
And this is three coats, it's opaque and no visible nail line, just as it should.
We have a winner!

Copper Pot is een prachtige multichrome, de basis is een warme oranje kleur waarin je een boel goud, rood en soms zelfs groen ziet.
Iedere keer als je je hand draait ziet de lak er anders uit, deze lak is tegek!
En dit zijn drie lagen, het is dekkend en geen zichtbare nagel lijn, zoals het hoort.
Een top lakje!
Copper Pot
Look at how awesome this looks at this angle, so fiery!
Kijk nou zo geweldig dit eruit ziet vanuit deze hoek, zo vurig!
Copper Pot
At this angle you can see the golden green best
En in deze hoek zie je de goud groene glans het beste
Copper Pot is an amazing addition to the awesome previous 5 colors in this Beetlejuice collection! But Tropical Sun and especially Indian Ocean make me just sad. A polish shoudn't require 4 coats or more to look somewhat decent. Applying a fouth coat should be a choise, not a necessity. 

Copper Pot is een geweldige toevoeging aan de vorige 5 prachtige kleuren in de Beetlejuice collectie! Maar Tropical Sun en vooral Indian Ocean maken me een beetje triest. Een lak zou geen 4 of meer lagen nodig moeten hebben om er een beetje fatsoenlijk uit te zien. Het opdoen van een vierde laag zou een keuze moeten zijn, niet een bittere noodzaak.

And to finish this post I have the latest ultrasound picture of the baby in my belly
En om deze post mee te eindigen heb ik de nieuwste echo foto van de baby in mijn buik voor jullie 
20 weeks


Thank you so much for watching
Hope all is well with you
Have an amazing day!


PolishSis is going to be a...PolishMom!!!

By // 30 comments:
Maybe you've noticed that I'm posting alot less these past four months. Maybe you didn't notice at all. But I've been quite busy with sleeping alot and being nauseous every evening so I hardly had the time to write on the blog or polish my nails. No, I'm not sick...I'm expecting a baby!!!

Misschien is het je opgevallen dat ik de afgelopen 4 maanden veel minder berichten plaats. Misschien is het je helemaal niet opgevallen. Maar ik ben erg druk geweest met veel slapen en misselijk zijn iedere avond, dus ik had vrijwel geen tijd om iets te schrijven op de blog of om mijn nagels te lakken. Nee, ik ben niet ziek...ik verwacht een baby!!!
12 weeks
On this picture the baby is 12 weeks young and it's no more than 6 and a half centimeters ( about 2 inches ).
When we had the ultrasound the baby bounced and danced around in my belly, it was so much fun to watch!
If everything goes well we can hug and kiss the baby for the first time on august 16th!


Op deze foto is de baby 12 weken jong en ongeveer 6 en een halve centimeter.
Toen we de echo hadden stuiterde en danste de baby rond in mn buik, dat was zo leuk om te zien!
Als alles goed gaat kunnen we de baby voor het eerst kussen en knuffelen op 16 augustus!

17 weeks
The picture above is made during the ultrasound  last week, the baby is 17 weeks young and....IT'S A BOY :-)
We are so proud to be expecting a son!
It's still a bit unreal that we are going to be parents, but we already love him with whole our hearts.De foto hierboven is tijdens de echo vorige week gemaakt, de baby is 17 weken jong en...HET IS EEN JONGEN :-)
We zijn zo trots dat we een zoon verwachten!
Het is allemaal nog wat onwerkelijk dat we echt ouders gaan worden, maar we houden nu al van hem met heel ons hart!
********

So if you were wondering why PolishSis isn't posting that much lately, this is why.
I hope I will be less tired soon so I can post a bit more, but for now all my energy goes to this beautiful little man.
Thank you for sticking around!!!!!


Dus mocht je je afvragen waarom PolishSis niet zo veel post de laatste tijd, dit is waarom.
Ik hoop dat ik snel wat minder vermoeid ben zodat ik wat vaker kan posten, maar op dit moment gaat al mijn energie naar dit prachtige kleine mannetje.
Dankjewel dat je me nog volgt!!!!


GlossyBox Netherlands February 2012

By // 6 comments:
Over a week ago I received the februrary edition of the GlossyBox. It arrived on Friday so I had a nice start of my weekend! Here are the products I was surprised with this month:

Meer dan een week geleden heb ik de februari editie van de GlossyBox ontvangen. Het werd op vrijdag bezorgd dus ik had een goede start van mijn weekend! Dit zijn de producten waar ik deze maand mee verrast ben:
2 fullsize products, 3 samples, 1 perfume sample
2 fullsize producten, 3 samples en een parfum monstertje

On this card you see the description of what was in the box and the price if you buy a fullsize product in the store. I personally would NEVER buy a crème for € 90,- (= $ 118,-) but it's nice to be able to try it.
Op dit kaartje zie je een beschrijving van wat er in de box zit en wat het kost als je zo'n product fullsize aanschaft. Persoonlijk zou ik NOOIT een potje gezichtscrème komen voor € 90,-, maar het is leuk om het een keertje te proberen.

A fullsize faceprimer from L'Oréal. To be honest: I didn't know what a primer is, I had to look it up on the card. But it seems like a product that I can use as you can also use it on it's own.

Een fullsize gezichtsprimer van L'Oréal. Om eerlijk te zijn wist ik niet wat een primer is, ik moest het opzoeken op de bijgevoegde kaart. Maar het lijkt me iets dat ik prima kan gebruiken omdat je het ook zonder foundation erover kan gebruiken

Nice looking sample by Shiseido with a very tiny amount of creme in it, it looks like no more than a drop of creme. I do think you can use it 2 or maybe 3 days if you use it sparsely
A fullsize product of 50 ml costs € 90,- so this little 7 ml sample is worth € 12,50 ( $ 16,50 )!
Very eager to try it though, for that amount it must make me look like Halle Berry.

Een sample van Shiseido dat er erg mooi uitziet, maar er zit vrij weinig in, het lijkt wel op een druppeltje crème. I denk wel dat je er 2 of 3 dagen mee kan doen als je zuinig smeert.
Een fullsize potjevan 50ml  kost € 90, dus deze 7 ml druppel is € 12,50 waard!
Kan niet wachten om het te proberen, voor dat bedrag moet die creme me eruit laten zien als Halle Berry.

Another creme sample with a small amount in it that costs a small fortune if you buy it fullsize. This one is by Doctor Babor and I guess there is also approx. 7 ml in it
I'm always suspicious if something is made by a 'Doctor', is he/she really a doctor? And in what?

Nog een crème sample met een klein beetje product erin maar wat een klein fortuin kost als je het fullsize poste aanschaft. Deze is van Doctor Babor en ik gok dat hier ook maar iets van 7 ml in zit.
Ik ben altijd een beetje achterdochtig als zo'n spulletje is gemaakt door een 'Dokter', is hij/zij echt een dokter en in wat?

KOH is a well known high end  Dutch brand for hand- and nailcare so I like it when there is a KOH product in the GlossyBox. This is a Purifying Hand Bath, I've never heard about something like this, but it's like a bathpearl for your hands that's supposed to make your hands clean and soft. Sounds a bit weird, but I really want to try it!

Koh is een bekend duurder Nederlands merk voor hand- en nagelverzorging dus ik ben er blij mee als er iets van KOH in de GlossyBox zit. Dit is een Purifying Hand Bath, nou heb ik nog nooit van zoiets gehoord, maar het is dus een soort badbruistablet voor je handen waarvan ze schoon en zacht worden. Het klinkt een beetje apart, maar ik wil het wel graag proberen!

When I discovered the tube of DuWop in my glossybox I was so happy! This brand is very hard to get here in Holland. Maybe this means they are planning to make this brand better available over here? Anyway, love DuWop, it's a sticky gloss with cinnamon flavour that gives a pleasant slightly burning feeling to your lips, it's supposed to make them look fuller. 

Toen ik het tubetje DuWop ontdekte in mn GlossyBox was ik echt heel blij! Dit merk is vrij lastig te krijgen hier. Misschien betekent het dat ze ervoor gaan zorgen dat we makkelijker aan DuWop kunnen komen in Nederland? Maar goed, ik hou dus van DuWop, het is een plakkerige gloss met kaneelsmaak en het geeft een leuk beetje branderig gevoel aan je lippen en daardoor zouden je lippen voller gaan lijken.
And a perfume sample. I don't like it, this must be what 'boring' smells like.

En een parfum monstertje. Ik vind er niks aan, als 'saai' een geur zou hebben dan zou het hiernaar ruiken**********
Thank you so much for watching the content of my GlossyBox
Hope you are enjoying your weekend!
Big hug from me to you


Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers