Glossybox January 'Valentines edition' - quick look at the content

By // No comments:
I received my second Glossybox last week. I know people are interested in seeing the content because there were several people who visited my blog last week after googeling 'Glossybox nederland'. Many of the other blogging girls have shown this box in the past week so I will keep it nice and short.

Afgelopen week heb ik mijn tweede Glossybox ontvangen. Ik weet dat er mensen in geïnteresseerd zijn om te zien wat erin zit, want ik zag dat er best wat mensen op mijn blog terecht zijn gekomen na het googelen op 'Glossybox nederland'. Veel andere bloggende meiden hebben de box afgelopen week al laten zien, dus ik hou het lekker kort vandaag.
 The box of this month is very pink and I like how luxurious it looks.

De box van deze maand is heel erg roze en ik hou ervan dat alles zo luxe verpakt is

 On this card you can see the content of the box and the prices if you want to buy full size products.

Op dit kaartje zie je wat er in de box zit en wat het kost als je een full size product aanschaft.

The content of this month: A travel size hairspray, a travel size showergel, a travel size eyecreme, full size eyeshadow pencil, full size facial creme and a pocket mirror. I said travel size a few time because there is alot of product in the samples, much more than a 'regular' sample.

De inhoud van deze maand: Een reisformaat haarspray, een reisformaat douchegel, reisformaat oogcreme, full size oogschaduw potlood, full size gezichtscreme en een zakspiegel.

 Eyecreme from Maria Galland. 5ml ( full size is 15 ml ). Wonderful silver packaging, looks expensive. Never heard of Maria Galland before.
Oogcreme van Maria Galland. 5ml ( full size is 15ml ). Prachtige zilveren verpakking, ziet er duur uit. Ik heb nog niet eerder van Maria Galland gehoord.

 Full size eyeshadowpencil from Golden Rose. I guess everybody got a different color. I got a color that doesn't suit me, can't wait untill the boxes can be personalised a bit.

Full size oogshaduwpotlood van Golden Rose. Ik gok dat iedereen een ander kleurtje heeft gekregen. Ik heb een kleur gekregen die niet bij me past, ik kan niet wachten tot de boxen wat meer gepersonaliseerd kunnen worden!

 Showergel from L'Occitane. Smells divine! 75 ml (full size is 250ml)
I often walk past the L'Occitane store, but I've never entered the store.


Douchegel van L'Occitane. Ruikt goddelijk! 75 ml (full size is 250 ml)
Ik loop regelmatig langs de L'Occitane, maar ik ben nog nooit in die winkel geweest.

 Full size facial creme, tried it once and I guess it's a good one. Never heard of Dr. R. A. Eckstein before.

Full size gezichtscreme, ik heb 'm één keer geprobeerd en volgens mij is 'ie best goed. Ik heb nog nooit eerder van Dr. R.A. Eckstein gehoord.

 Redken hairspray. 75ml (full size is 400ml). In the previous box was also a hairspray (full size ), I guess I don't have to buy hairspray for the following months.
Redken hairspray. 75ml (full size is 400ml). In de vorige box zat ook een haarspray (full size), dus ik denk dat ik de komende maanden geen lak meer hoef te kopen.

And they added a pocket mirror as a little extra.

En ze hebben een klein zakspiegeltje erbij gedaan als extraatje

So this was the content of this months Glossybox.
It's my second box and I'm a happy customer.
Not everything in it will be used by me, but I have alot of women around me that are willing to help me try the products.
Enjoy the rest of your weekend my dears!

Sephora - Diving in Malaysia ( THE Peridot dupe! )

By // 4 comments:
I hardly ever buy very expensive polishes, I just don't think it's necessary to do so. Usually a cheaper brand has an exact dupe for it that costs much less. And I really don't care about the brand, once the polish is on your nails the only thing that counts is the color and the wear. So I was very happy to find out that Sephora has a nailpolish that looks exactly the same as Chanel Peridot! When I was in the store I swatched both of them om my nails and there was no difference in the colors! There was a difference in price though: Chanel polishes cost € 22,- (= $ 28,- ) and Sephora polishes cost € 5,50 ( $ 7,- ). So to day I'm showing you Sephora Diving in Malaysia!

Ik koop echt vrijwel nooit een echt dure lak, ik vind het gewoon meestal niet nodig. Meestal heeft een goedkoper merk een lak die er precies op lijktvoor veel minder geld. En ik interesseer me helemaal niet voor een merknaam, als de lak op je nagels zit telt alleen de kleur en de kwaliteit. Dus ik was heel blij toen ik ontdekte dat Sephora een nagellak verkoopt die er exact zo uitsiet als Chanel Peridot! Toen ik in de winkel was heb ik ze ook allebei op mn nagels uitgeprobeerd en er is geen enkel verschil in de kleuren. Er was wel een verschil in de prijs: Chanel lakjes kosten € 22,- ( $ 28,- ) en een Sephora lakje kost € 5,50 ( $ 7,- ). Dus vandaag laat ik je Sephora Diving in Malaysia zien.
Color.
Very inyteresting duochrome. The base is metallic gold, with lots of green and sometimes even blue. It never looks only gold, there is always a hint of green or blue on the sides. Very pretty!

Kleur
Hele interessante duochrome. De basis is metallic goud waarin je veel groen en soms wat blauw ziet. Het ziet er nooit alleen goud uit, je ziet altijd wat groen of blauw aan de zijkanten van je nagel. Erg mooie duochrome.
This is how it looks most of the time: olive golden with green on the sides
Application
I'm not the biggest fan of Sephora's application ( their polishes are often thick like glue ), but this one was actually pretty good. Great coverage in two coats and I wore it for several days without chipping.

Applicatie
Ik ben normaal gesproken niet zo gek op de Sephora lakjes ( ze zijn vaak dik als behangplaksel ), maar deze was eigenlijk prima. Goede dekking in twee laagjes en ik heb het een aantal dagen gedragen zonder beschadigingen.
Because I swatched the Sephora and the Chanel side by side ( forgot to take pictures ) I can honestly say I couldn't find any differences between them. So if you missed out on Peridot or just don't want to pay that much for a polish you should check out Diving in Malaysia in Sephora.

Omdat ik beide lakjes naast elkaar heb geswatched ( vergeten foto's te maken ) kan ik je eerlijk zeggen dat er geen verschil in deze lakken zit. Dus als je achter het net gevist hebt voor Peridot of gewoon niet zo veel wil neertellen voor een lakje dan moet je echt even Diving in Malaysia in de winkel opzoeken.

Thank you so much for watching!
Hope you have a wonderful Sunday
XOXOXOXOXOXOXOXOX


SpaRitual - Lustress

By // 3 comments:
I love my polishaddiction, but the worst thing about it is my huge drawer filled with untrieds. There are some real gems in there that are waiting for months, sometimes years to be worn or swatched. This is one of those gems that I found in that drawer that has been waiting there for almost half a year to be swatched.

Ik hou van mn nagellak verslaving, mar het nadeel is mijn grote lade vol met ongeprobeerde lakjes. Er zitten echt wat juweeltjes in die la die daar maanden of soms jaren wachten om gedragen of geswatched te worden. Dit is één van die juweeltjes die ik in die lade vond en er zeker al een half jaar heeft staan wachten om geswatched te worden.
Color
Light metallic red. On these pictures (who are quite coloraccurate) the color seems bright, but it's less bright and very cool-toned in real life. It's a very wearable red that might look better on someone with a lighter skin.

Kleur
Licht metallic rood. Op deze foto's ( die best kleur echt zijn ) lijkt de kleur vrij fel, maar het is minder fel en een koelere kleur als je 'm in het echt ziet. Hele draagbare rood die vast beter staat bij iemand die een paar huidkleurtjes lichter is.
Application
Great, no streeks, nice brush, two coats for perfect coverage.
Oh and it's ofcoarse a completely vegan product!

Applicatie
Super, geen stepen, fijn borsteltje, perfecte dekking in twee laagjes.
Oh en het is een volledig veganistisch product!
If you are interested to buy this one, try Apothica, they have alot of collections from SpaRitual
If you are from Europe you can buy SpaRitual here.

Als je deze lak wil kopen dan kan je Apothica proberen, die hebben bijna alle collecties van SpaRitual.
Nederlanders of Europeanen kunnen hier terecht.

Thank you so much for watching!
I hope you enjoyed this little gem from the untrieds-drawer
Have a wonderful day!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Happy New Year my polish-loving friends! Here are my 10 favorite mani's of 2011

By // 3 comments:
2011 has been a fun year for me and I got to wear some nice mani's.
What more could a girl wish for? :-)
These are my 10 fav manicures of 2011

Ik heb in 2011 echt een leuk jaar gehad en ik heb leuke mani's gedragen.
Wat wil een vrouw nog meer? :-)
Dit zijn mijn 10 favoriete manicures van 2011

 10. OPI What's With The Cattitude + silver and shiney stones.
It was a lemming that was fulfilled in a swap with Rebecca. The color itself is not that special, but it makes me happy anyway and I really like it's name. With the extra accents in the mani it really looked glamorous.


10. OPI What's With The Cattitude + zilver en glimmende steentjes.
Ik wilde deze lak al lang hebben en kreeg 'm in een swap met Rebecca. De kleur zelf is niet super bijzonder, maar ik wordt er toch vrolijk van en uiteraard vind ik de naam super. Met die extra accenten in de mani zag het er toch glamorous uit.

 9. Herôme - Marrakech stamped with gold using SdP imageplate XL 4.
The perfect summer-mani.
I loved everything about this mani and got more compliments on this than on many others.


9. Herôme - Marrakech gestempeld met goud waarbij ik SdP imageplate XL 4 heb gebruikt.
De perfecte zomer-mani.
Ik was verliefd op deze mani en heb op deze ook meer complimentjes gekregen dan veel anderen.

 8. China Glaze - DV8 + stamping with Konad plate M77
The mani as seen on the picture was my Mothers Day mani. One of my moms biggest passions is unique jewelry (handmade, one of a kind, huge jewelry to be exact ), so I stamped jewelry on my nails for her.

I guess this polish is in my favorite-list every year, it's just one of the most perfect polishes ever.

8. China Glaze - DV8 + stempels met Konad plaat M77
De mani op de foto droeg ik op Moederdag. Eén van mijn moeders grote passies is unieke sieraden ( hand gemaakt, waar er vaak maar één van zijn, grootse sieranden om precies te zijn ), dus had ik deze kettingen op mijn nagels gestempeld.
Ik denk dat dit lakje iedere dag wel op mijn favorieten-lijstje kan komen te staan, het is één van de meest perfecte lakken ooit.

 7. Nubar - Prize
I bought this one in a blogsale and never expected it to be that insanely sparkly and holographic.
There is no other polish in my collection that is remotely as shiney as this one.
My camera wasn't able to show all the crazy glitters, this one must be seen in real life.


7. Nubar - Prize
Ik heb deze lak gekocht in een blogsale en had nooit verwacht dat het zo spectaculair glitterend en holografisch zou zijn.
Er is geen andere lak in mijn collectie die zo waanzinnig glitterend is als deze. Mijn camera kon alle glitters niet vastleggen en ik raad je ook aan om 'm te kopen en in het echt te bewonderen.

 6. Zoya - Apple
One of the few polishes from this year that I really wanted as soon as the first swatches were on the blogs.
Apple is so much fun to look at and to wear. A feelgood-polish!

6. Zoya - Apple
Eén van de weinige lakjes die dit jaar uitkwamen die ik echt graag wilde hebben zodra ik de eerste swatches op de blogs zag. Ik word gewoon vrolijk als ik naar deze lak kijk of als ik m draag. Het is een feel good- lakje!

 5. OPI - Black Shatter over 3 Color Club neons topped of with China Glaze Fairy Dust
It's totally over the top, it's too much of everything and that's exactly why I think it's an amazing mani.

5. OPI - Black Shatter over 3 Color Club neons met een toplaag van China Glaze Fairy Dust.
Het is volledig over the top, het is te veel van alles en dat is precies waarom ik dit zo'n geweldige mani vind.

 4. China Glaze - Frostbite + stamps with Konad plate M3
Frostbite became my go-to blue this year. It has great coverage ( and better every time I use it, lol ) and it's extremely bright! I even bought my mother a bottle because I think this one is a must have.

4. China Glaze - Frostbite + stempels met Konad plaat M3
Frostbite is dit jaar mijn go-to blauw geworden. Hij dekt goed ( en beter iedere keer dat ik 'm gebruik, lol ) en het is een lekker fel lakje! Ik heb zelfs een flesje voor mn moeder gekocht omdat ik vind dat iedereen deze moet hebben.

 3. Deborah Lippmann - Across the Universe
There are many reasons why this is my 3rd favorite polish of this year, but the most important reason is that this is a gorgeous polish and I love to look at it. I don't want to use up the bottle so I rarely wear it, but looking at this picture or looking at the bottle also makes me happy.

3. Deborah Lippmann - Across the Universe
Er zijn een boel redenen waarom deze lak op nummer 3 staat, maar de belangrijkste reden is dat dit een waanzinnige lak is en ik kijk er zo graag naar. Ik wil niet het hele flesje opmaken dus ik draag 'm zelden, maar kijken naar deze foto of kijken naar het flesje is al genoeg om me weer blij te maken.

 2. Zoya - Rica
I was not into corals/peaches untill I met Rica. I bought her together with Apple and I was in love with both of them.
I can rave over this one all day long, she's just bottled summer. LalaLove her!


2. Zoya - Rica
Ik had niets met koraal/perzik kleurtjes totdat ik Rica tegenkwam. Ik kocht haar samen met Apple en ik was gelijk op beiden verliefd.
Ik zou de hele dag kunnen vertellen hoe prachtig deze lak is, het is zomer in een flesje. Tot over mn oren verliefd.

1. Sally Hansen - DVD
This is without a doubt the best mani I wore this year! I did not expect much of it in the bottle but when it was on my nails I was mesmerized! I wore this for almost a full week and drooled over it every day! This is a glittery foil duochrome that sparkles and shines and really stole my heart this year.

1. Sally Hansen - DVD
Dit is zonder twijfel de beste mani van het jaar! Ik verwachtte er niet heel veel van toen ik het flesje zag, maar oh toen het op mijn nagels zat was ik volledig betoverd! Ik heb deze mani vrijwel een week gedragen en ik heb iedere dag mijn nagels zitten bewonderen
Dit is een glitterende folie duochrome die echt goed glimt en glanst en die afgelopen jaar volledig mijn hart heeft gestolen.

I hope you also have worn some amazing manis last year.
I would love to hear what your favorite polishes were in 2011.

Thank you so much for watching!
I wish you health, love and pretty polishes for 2012!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers