OPI's from Ebay: spot the fake OPI Silver Shatter!

By // 15 comments:
Like almost everyone else I desperatey wanted the OPI Silver Shatter ( and my mom had been begging me to buy her one too ), ofcourse it was immediately sold out at all etailers that ship to Europe so there was only one place left to go...Ebay
I decided to buy both bottles from a different seller, hoping at least one would be real. The first bottle I received was perfect, the second bottle not so much ...just take a look for yourself:

Net als bijna iedereen wilde ik de OPI Silver Shatter erg graag hebben ( en mijn moeder smeekte me ook al een hele tijd om een flesje ), natuurlijk was het direct uitverkocht bij alle etailers die naar Europa verzenden dus was er nog maar één plek waar ik terecht kon...Ebay
Ik besloot om allebei de flesjes bij een andere verkoper te kopen, voor als één van hen namaak verkocht. Het eerste flesje dat ik ontving was perfect, het tweede flesje niet...kijk zelf maar:

I marked the one I think is fake with a red arrow. The one I think is the real deal is marked with a green arrow.
As you can see clearly they have a different label attached

Ik heb degene waarvan ik denk dat die namaak is aangegeven met een rode pijl. degene waarvan ik denk dat die wel echt is heeft een groene pijl.
Zoals je duidelijk ziet hebben ze een verschillend kaartje aan het flesje

- The shatter design on the cap of the suspected fake bottle isn't placed neatly, it has a gap at the bottle of the cap ( see upper arrow )
- The bottle of the fake? shatter is slightly bigger
- The font of the assumed fake is thinner, the real one as a more bold font (middle arrow )
- The real bottle has a serial number on the bottom of the bottle where the suspected fake one hasn't (lower arrow )

- Het shatter patroon op de dop van het vermoedelijk namaak flesje is er slordig op geplakt, er is een hele rand vrij aan de onderkant van de dop ( zie bovenste pijl )
- Het flesje onechte? shatter is iets groter
- Het lettertype van de vermoedelijke namaak is dunner, de echte heeft wat dikkere letters ( middelste pijl )
- Het echte flesje heeft een serienummer onderaan het flesje, de waarschijnlijk nepperd heeft dat niet (laagste pijl )

This picture doesn't even need explanation. They were probably in a hurry getting all the (suspected) fakies ones on Ebay and didn't have time to apply that sticker neatly.

Deze foto heeft niet eens uitleg nodig. Ze hadden waarschijnlijk haast om al die (vermoedelijke) nepperds op Ebay te zetten en hadden geen tijd om die dop netjes te beplakken.

All real OPI's I own have a barcode on the bottom, so another reason to think the bottle with the red arrow is fake.

Alle echte OPI's die ik heb, hebben een streepjescode aan de onderkant van het flesje, dus dit is nog een reden om te denken dat het flesje met de rode pijl niet echt is.

excuse the 5 day old mani and dry cuticles :-s
And now the final test: can you see which is the real and wich is probably the fake OPI Silver Shatter???
I can honestly tell you there is no difference in the polish itself and I can't remember which one is on which nail. They look exactly the same, smell the same, give the same nice crackle pattern and both very pretty.
So do I feel bad giving my mom the fake Silver Shatter? Hell no, the bottle is slightly bigger and the polish looks just the same as the real one, she won't suspect a thing! ;-)

En nu de belangrijkste test: Kijk goed en vertel me wat is de echte OPI en wat is wellicht een nepperd???
Ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik geen verschil zie en daarom ook niet meer weet welke ik op welke nagel heb gedaan. Ze zijn precies hetzelfde, ruiken hetzelfde, geven hetzelfde leuke patroon en zijn allebei mooi.
Dus schaam ik me dat ik de onechte aan mijn moeder heb gegeven? Echt niet, dat flesje is ietsje groter en ze ziet toch het verschil niet! ;-)

**********
So if you go shopping on Ebay, know there are fakes lurking around there, but on your nail you can't see the difference! ( I bought the real one from Ezbeauty2010 )

Dus als je gaat winkelen op Ebay, hou er rekening mee dat er stiekem ook nepperds tussen verstopt zitten, maar op je nagel zie je het verschil niet! ( ik heb de echte gekocht bij EZbeauty2010 )

Thank you soooo much for watching
I hope you enjoyed watching this post
Have a nice day!
XOXOXOXOXX

PS- Don't forget to enter my Apothica Giveaway ( $ 25 Giftcard )

Milani One Coat Glitter - Blue Flash

By // 6 comments:
It's no secret I absolutely love glitters, I just love how they sparkle and make your nails look like gems. So when I got this Milani One Coat Glitter I was very happy with it!

Het is geen geheim dat ik gek ben op glitters, ik vind het prachtig hoe ze glimmen en je nagels er als edelstenen uit laten zien. Dus toen ik deze Milani One Coat Glitter kreeg was ik er erg blij mee!
Color
Blue glitter in a clear base. I know it looks like there are more colors in it, but its just a sparkly blue!
I'm wearing Milani Blue Flash over a clear basecoat.

Kleur
Blauwe glitters in een transparante basis. Ik weet dat het eruit ziet of er meer kleuren in zitten, maar het is gewoon lekker glimmend blauw!
I draag Milani Blue Flash hier over een transparante basecoat.
Application
It say's you are done with one coat, but I prefer to call it a 'one and a half coat' glitter. I had come bald spots at the tip so I had to go over the tips again to get good coverage. It only needed one layer of Seche Vite to make it look glossy en smooth.

Applicatie
Het zegt dat je maar 1 laag nodig hebt, maar ik zou dit een 'anderhave laag' glitter noemen. Ik had aan het einde van de nagels wat kale plekjes en daar moest ik nog een keer overheen om het volledig gedekt te krijgen. Met maar 1 laagje Seche Vite was het glad en glanzend.
As if this wasn't blingy enough, I used some different blue stones and silver stars over a blue polish on my ringfinger to complete this super sparkly look.
Yes it's over the top, I know :-)

Alsof het nog niet glimmend genoeg was, heb ik op mijn rinvinger wat verschilende glimmende blauwe steentjes en zilveren sterretjes over een blauwe lak gedaan om deze super glimmende look compleet te maken.
Ja het is een beetje te veel, ik weet het :-)


It's going to be 30 degrees celcius ( = 86 F ) here in Holland today so I'm off to enjoy my day!
Het wordt vandaag 30 graden dus ik ga er vandoor!


Thank you sooo much for watching!
I hope you have a wonderful sunny day

PS- Don't forget to enter my Apothica Giveaway ( Giftcard $25 )

***GIVEAWAY!*** Win a $25 gift card from Apothica.com !!!

By // 2 comments:
***Giveaway is closed***

Hello my dears, today I have something awesome for you *drumroll*
The nice people of Apothica want to give one of my readers a gift card of $25 wich can be used on their website http://apothica.com/ .
Yes that's right, one of you girls can shop FOR FREE!!!

Hallo lieve schatten, vandaag heb ik echt iets leuks voor jullie *tromgeroffel*
De vriendelijke mensen van Apothica willen één van mijn lezers een cadeaubon geven ter waarde van $25 die je op hun website http://apothica.com/ kan gebruiken.
Ja je ziet het goed, één van jullie kan GRATIS shoppen!!!

Some examples of the lovely products Apothica sells! Almost all below $25 ( Except the Cargo palette, thats 3 dollar more)
  If you are not familiar with Apothica I advise you to check out their website!
They have some really nice make-up, skincare, nailpolish etc,  a few products are only available for US Shipping, but there are LOTS of brands they can ship all over the world.
Tip: My favourite mascara ever is Clinique High Impact Mascara Black which they sell for only  $14 !
Here in the Netherlands I pay €18 (= $26 ) for the same mascara.

Als je niet bekend bent met Apothica dan moet je echt even kijken naar hun website!
Ze hebben echt leuke make-up, huidverzorging, nagellak, enz, sommige producten mogen niet buiten America verzonden worden, maar er zijn nog een HELEBOEL merken die ze wel over de hele wereld kunnen verzenden.
Tip van Flip: Mijn favoriete mascara ooit is de Clinique High Impact Mascara Black die ze voor slechts $14 verkopen!
Hier in Nederland betaal ik €18 (= $26 ) voor die zelfde mascara.
I love to be able to give you gifts, so when Apothica offered to let me host this giveaway for you I almost jumped of the couch from excitement :-)
Hope you are excited as I am!
Please fill in the form below and I'll randomly pick a winner after three weeks ( July 16th )

Ik vind het leuk om jullie wta te kunnen geven, dus toen Apothica me aanbood dat ik deze giveaway mocht houden sprong ik bijna van de bank van blijdschap :-)
Hopelijk ben jij er ook lekker enthousiast over!
Vul alsjeblief het formulier hieronder in en ik kies willekeurig een winnaar uit over 3 weken ( 16 juli )

***Helpful links while filling in this form***
***Form removed by author because giveaway has ended***

 
I wish everyone good luck on winning this giveaway!
Every single one of you deserves it.
Thank you so much for entering :-)
XOXOXOXOXOXOXOXOXOX

in love with Zoya - Apple

By // 5 comments:
When I first saw the swatches of the Zoya sunshine collection I immediately fell in love with Apple. Little did I know that pictures don't do this polish justice, she's sooo much better in real life!

Toen ik de eerste swatches zag van de Zoya Sunshine collectie was ik gelijk erliefd op Apple. Wat ik nog niet wist is dat foto's deze lak niet op haar best laten zien, ik het echt is ze nog veeeel mooier!
Zoya Apple in the sun
Color
Bright apple green with alot of golden shimmer, it's very vibrant and sparkly!
Couldn't stop staring at it while I wore it for 5 straight days in a row, she just kept on surprising me.

Kleur
Helder appeltjes groen met heel veel gouden shimmer, het is echt heel erg opvallend en glinsterend!
Kon niet stoppen ernaar te kijken alle 5 dagen achter elkaar dat ik deze lak droeg, ze bleef me maar verbazen.
Application
Great, like most Zoya's, nice brush that allows you to paint quite neat ( unfortunately I'm a messy painter, no brush can fix that )
I did 3 coats on these pictures, I could have done two but then I would have had a little visible nailline.

Applicatie
Prima, zoals de meeste Zoya's, fijn borsteltje waar je redelijk netjes mee kan lakken ( helaas wil ik nog wel eens kliederig lakken, geen enkel borsteltje lost dat op ).
Op deze foto's draag ik 3 laagjes, maar 2 had ook prima gekund hoor, maar dan zag je nog een heel klein beetje mijn nagelrand er doorheen.
I love green and I love shiney things, so this polish is definately one of my favourite at this time!
I even did a pedi with it tonight. Usually I don't wear green on my toes, I prefer bright blue/turquoise, hot pink or fire engine red as a base for my pedi. But this green is so sparkly and fun that I just couldn't resist.

Ik hou van groen en ik hou van glimmende dingen, dus deze lak is absoluut één van van favorieten op dit moment!
Ik heb er zelfs vanavond mijn pedi mee gedaan. Normaal draag ik nooit groen op mijn teentjes, ik geef de voorkeur aan knal blauw/turkooise, fel roze of brandweerwagen rood als basis voor mijn pedi. Maar deze groen is zo glimmend en vrolijk dat ik het niet kon weerstaan.
I really understand why Zoya call this the Sunshine collection, the golden parkles in this polish really look like the sun is shining through the polish :-)

Ik begrijp echt waarom Zoya deze collectie de Sunshine collectie noemt, al die gouden glimmertjes laten het echt lijken of de zon door de lak heen schijnt!

Thank you so much for watching
Hope you have a wonderful day!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Comparison: Milani Jewel FX Gold vs China Glaze Solar Flare

By // 7 comments:
When I first saw the swatches of the Milani One Coat Glitters and Jewel FX I drooled over the pictures, unfortunately these can't be bought here in the Netherlands. So imagine how happy I was when my friends Rose and Marjan bought Milani Jewel FX Gold on their vacation in New York! After the first excitement wore off I remembered I had seen this before, so here is a comparison for you with China Glaze Solar Flare:

Toen ik voor het eerst swatches van de Milani One Coat Glitters en Jewel FX zag kwijlde ik over alle foto's, helaas kan je die lakjes hier niet krijgen. Je zal dan ook wel begrijpen hoe gelukkig ik was toen vriendinnen Roos en Marjan tijdens hun vakantie in New York Milani Gold Jewel FX voor me meenamen! Toen de eerste opwinding gezakt was, besefte ik me dat deze glitters me bekend voorkwamen, dus hierbij krijg je van mij een vergelijking met China Glaze Solar Flare:
Do you see which polish I'm wearing on which finger? Take a good look...
You can't see the difference can you?

Kan jij zien welke lak ik op welke vinger op heb? Kijk eens goed....
Je ziet het niet he?
Milani Jewel FX  Gold is on the middle finger and the pinky and China Glaze Solar Flare is on the index and ring finger. One coat each.
I was afraid I would mix it up so I remembered it as Milani/Middle, because they are so alike I would probably forget which one I put on which finger. Yes it's lame, but I did remember it!

Milani Jewel FX Gold zit op mijn middelvinger en mijn pink en China Glaze Solar Flare is op de wijs- en ringvinger. Allebei één laagje.
Ik was bang dat ik niet meer zou weten welke lak ik op welke nagel had gedaan, dus had ik een ezelsbruggetje om het te onthouden: Milani/Midden. Lekker suf, maar ik heb t mooi wel goed onthouden.
I'm wearing the gold glitters over China Glaze Frostbite, one of the best blue polishes I own. I really like how this looks. Bit Christmassy though.

Ik draag de gouden glitters over China Glaze Frostbite, één van de beste blauwe lakken die ik heb. Ik vind het leuk bij elkaar staan zo. Wel een beetje Kerstmis-achtig.

Thank you so much for watching!
Hope you have a great day :-)
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Catrice - Princess for a Day + cute little dots with Konad 2Way nail Artpen

By // 6 comments:
Two days ago I showed you this lovely polish. While swatching it I thought it would look amazing as a base for stamping or some other nailart. It needed something extremely cute and girly to match the color.
As I couldn't stick fluffy baby bunnies on my nail, I decided to draw some little white dots on it.

Twee dagen geleden liet ik jullie deze leuke lak zien. Toen ik 'm aan het swatchen was bedacht ik me dat deze lak een eweldige basis zou zijn voor stempelen of een andere soort nailart. Het zou wel iets vreselijk schattig en meisjesachtig moeten zijn zodat het zou passen bij de kleur van deze lak. Omdat ik geen donzige baby konijntjes op mijn nagels kon plakken besloot ik om er wat kleine witte stipjes op te tekenen
Ahhhh cute-ness all over! It's so sweet I might have gained a pound just by looking at it ;-)

Ahhhh ultime schattigheid. Het ziet er zo zoet uit dat ik bijna een halve kilo van ben aangekomen van het kijken ernaar ;-)
The dots are made with the white Konad 2Way Nail Artpen. This is a pen filled with white polish and it has a little striper brush and a pen. Great for nailart-dummies like me. Everyone can make nice dotted nails in very little time with this pen.

De stipjes zijn gemaakt met de witte Konad 2Way Nail Artpen. Het is een pen gevuld met witte lak en het heeft een pen en een smal kwastje. Geweldig ding voor nailart-prutsers zoals ik. Iedereen kan hiermee leke stipjes zetten in super weinig tijd.
My local drugstore recently exchanged their small Catrice stand for a big Catrice stand, I'm amazed with the wide range of colors and finishes they have. The wear is average, usually I can do 3 days without chips, but that's fine with me.

De Kruitvat bij ij in de buurt had eerst alleen een klein assortiment Catrice, maar sinds een paar weken staat daar een groot display en het enorme aanbod aan kleuren en finishes verbaast me echt. Ze dragen goed, meestal kan ik ze ruim 3 dagen dragen zonder enige beschadiging, dat is prima.

Thank you very much for watching
Hope you have an amazing day!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Catrice - Princess for a Day

By // 9 comments:
Today I have Catrice Princess For A Day for you. When I was little I never wanted to be a princess, not even for a day. Princesses have to be nice and clean, do as they are told and (oh the horror) they have to kiss the prince. I was a tomboy, refused to wear dresses and loved getting myself dirty by climbing trees or digging worms up from the dirt. And kissing boys is something I enjoyed a few years later ;-)

Vandaag laat ik jullie Catrice Princess Fr A Day zien. Toen ik klein was wilde ik nooit een prinsesje zijn, zelfs niet voor een dag. Prinsesjes moeten altijd lief en schoon zijn, netjes doen wat ze verteld worden en (ohh verschrikkelijk ) ze moesten de prins kussen. Ik was een stoer wijffie, weigerde jurkjes te dragen en maakte mezelf maar al te graag smerig door in bomen te klimmen of wormen op te graven uit de modder. En jongens kussen vond ik pas jaren later leuk :-)
Direct light near window
Color
PINK! Very girly and fun.

Kleur
ROZE! Erg meisjesachtig en blij.
indirect light

Application
Great, it looks a bit jelly-like to me, but it builds up nicely. This is three thin coats, so two thicker coats could also look nice. And what I noticed most about this polish is how neat it applied, I hardly had to do any cleanup! ( I'm usually a messy nailpainter )

Applicatie
Super, het lijkt een beetje op een jelly, maar het dekt prima met meerdere laagjes. Dit zijn drie dunnere lagen, maar twee dikkere lagen had vast ook gekund. Wat me het meeste opviel aan deze lak is dat ik het zo netjes kon opbrengen, ik hoefde vrijwel niets schoon te maken! ( meestal ben ik een zeer slordige lakker )
Direct light from window
I don't own many pink polishes, but I really like pinks especially as a pedi. Hmmm, I need to change my pedi this week, maybe I'll try this one. Then I'm sort of a little princess anyway.

Ik heb niet zo veel roze lakken, maar ik vind roze echt wel leuk, vooral als een pedi. Hmmmm, ik wilde deze week mijn pedi wisselen, misschien gebruik ik deze wel. Ben ik toch nog een beetje een prinsesje.

Thank you so much for watching!
Hope you have an amazing day :-)
XOXOXOXOXOXOXOXOX

A very sunny polish: Gosh - Yellow Bombay

By // 5 comments:
If you are looking for summer in a bottle to match the sunny weather or to brighten up a cloudy day, try Gosh Yellow Bombay What a happy yellow color, it's the perfect yellow polish!

Als je op zoek bent naar zomer in een potje dat perfect past bij zonnig weer of juist om een sombere dag op te vrolijken, probeer dan eens Gosh Yellow Bombay. Wat een vrolojke kleur, het is de perfecte gele lak!
Color
A very sunny yellow, not to bright, not to pale, it's jelly-like with shimmer and tiny opalescent glitter.

Kleur
Een hele zonnige kleur geel, niet te fel, niet te bleek, het is een jelly-achtig lakje met shimmer en hele kleine oplichtende glitters.
Application
A big A+. Yellows are usually very tricky because they tend to have streeks, get goopy and have an uneven application. Not this one, it's opaque in three coats and it applies evenly. Love it.

Applicatie
Echt een dikke 10+. Gele lakken zijn meestal lastig omdat ze streperig zijn, wat dik worden en daardoor geen net resultaat geven. Deze heeft niets daarvan, het is dekkend in 3 laagjes en het gaat keurignetjes op je nagel. Ik vind 'm prachtig.
Gosh Yellow Bombay is actually my sisters, I've never seen it in the store. For some reason I can't explain I often overlook the Gosh polishes. Last time I visited my sister the loaned me two Gosh polishes so I could show them to you and I'm so glad she did, this really makes me want to buy more Gosh polishes!

Gosh Yellow Bombay is eigenlijk van mijn zusje, ik heb 'm zelf niet eerder in de winkel gezien. Om onduidelijke redenen kijk ik er altijd overheen in de winkel. Laatste keer dat ik bij mijn zusje op visite was leende ze me twee Gosh lakjes om aan jullie te laten zien en daar ben ik super blij mee, door dit lakje wil ik meer Gosh lakjes kopen!

This is my second favorite yellow after OPI's It Color. I like yellow polishes and am very fortunate they go well with my skintone, because on other blogs I've read how people like yellow but that it doesn't look good on them. Maybe it doesn't look good on me either, but I just imagine it does because I like to keep wearing yellow :-)

Dit is mijn tweede favoriete gele lak, op nummer één staat OPI's It Color. Ik vind gele lak echt heel leuk en ben erg blij dat het me staat, want op andere blogs lees ik wel eens dat anderen de kleur geel mooi vinden, maar dat het niet bij hun huidskleur staat. Misschien staat het mij ook niet, maar beeld ik het me allemaal in omdat ik het dan gewoon kan blijven dragen :-)

***
I hope you all enjoy this long weekend!
Thank you so much for watching
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Essence - You Belong To Me + handpainted flowers

By // 6 comments:
Yesterday I showed you Essence You Belong To Me, a very cute light blue polish.
After taking pictures I wanted to play a little with it and decided I could paint some subtle flowers on it.
Yes I said subtle, now that's a word I don't use often!

Gisteren liet ik jullie Essence You Belong To Me zien, een erg lieve licht blauwe nagellak.
Nadat ik die foto's gemaakt had wilde ik nog even spelen met het lakje en besloot dat ik er wat subtiele bloemetjes op zou tekenen.
Ja ik zei subtiel, dat is een woord dat ik zelden gebruik!
I used two Konad 2Way Nail Artpens, one in white and one in light green. I used the pen for the petals and the brush for the stems. Each Artpen had a brush and a pen.
I put a shimmery stone in the middle and stuch it onto a little dot of polish.

Ik heb de Konad 2Way Nail Artpens gebruikt, een witte en een licht groene. Ik heb de pen gebruikt voor de blaadjes en het kwastje voor de steeltjes. Iedere Artpen heeft een kwastje en een pen.
Ik heb in het midden van ieder bloemetje een glimmend steentje geplakt op een stipje nagellak.
Seriously. How do all those bloggers like The Daily Nail and For Your Nails Only get their freehand designs to look so ridiculously perfect on their nails??? Those girls must have superhuman skills, it's so hard to draw on your nails!

Serieus. Hoe krijgen al die bloggers zoals The Daily Nail en For Your Nails Only die mooie zelfgemaakte designs zo achterlijk perfect op hun nagels??? Die meiden moeten echt bovennatuurlijke vaardigheden hebben ofzo, het is echt super lastig om op je nagels te tekenen!
Doing nailart is really something I should leave to the professionals, but my simple little flowers did make me smile :-)

Nailart laat ik echt wel aan de professionals over, maar ik werd wel vrolijk van mijn simple kleine bloemetjes :-)

Thank you for watching
Have a great day!!!

XOXOXOXOXOXOXOXOX

Essence - You Belong To Me

By // 4 comments:
*sings* "I belong to you. And you, you belong to me too. You make my live complete. You make me feel so sweet" (Lenny Kravitz )
Every time I see the name of this polish I think of this song. While editing the pictures I had this song constantly in my head. The polish and the song are a perfect match, they are both very lovely and cute.

*zingt* "I belong to you. And you, you belong to me too. You make my live complete. You make me feel so sweet" (Lenny Kravitz)
Iedere keer als ik de naam van deze lak zie dan moet ik denken aan dat lied. Toen ik mijn foto's aan het bewerken was heb ik dus ook de hele tijd dit liedje in mn hoofd gehad. De lak en het lied passen perfect bij elkaar, ze zijn allebei erg lief en schattig.
Color
Light blue with a hint of green in it.
It just looks so fresh and clean, I really like it.

Kleur
Heel licht blauw met een beetje een groene tint erin.
Het ziet er zo lekker fris en schoon uit, ik vind het een mooi kleurtje
Application
Could be a onecoater if you use a thicker coat.
I prefer to use very thin coats so I did two.
The brush is very nice and the polish gides on. Nice!

Applicatie
Het zou in één laag dekkend kunnen zijn als je een dikker laagje opdoet.
Ik gebruik altijd dunne laagjes dus ik heb er twee gedaan.
Zit echt een fijn borsteltje aan en de lak glijdt gewoon je nagel op. Fijn!
The Essence Color & Go polishes come in small bottles and they are cheap, but the quality is really good.
So even if you are broke you can still afford to have gorgeous painted nails with Essence!

De lakjes van Essence Color & Go zitten in een klein potje en ze kosten erg weinig, maar de kwaliteit is echt wel goed. Dus zelfs als je blut bent kan je je nog wel wat prachtige gelakte nageltjes met Essence veroorloven.

Thank you so much for watching
I'm watching House now, can't get enough of that grumpy lame doctor!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

China Glaze - Mrs. Claus = better in the summer

By // 2 comments:
After yesterdays 'ugly' post with the horrible nailstickers I wanted to make it up to you by showing you something nice. Mrs. Claus is really nice, especially in the summer when you really see her sparkle. So if you bought her last december and put her away untill next winter, please let her out! She also makes a wonderful sparkly and fun pedi, which I just removed after two whole weeks. Trust me, Mrs. Claus is much more fun in the summer.

Nadat ik gisteren een 'lelijke' post heb geplaatst over die verschrikkelijke nagelstickers, wilde ik het vandaag goedmaken met een mooi lakje. Mrs. Claus is echt mooi, vooral in de zomer als je haar echt ziet stralen. Dus als je haar afgelopen december hebt gekocht en weer opgeborgen hebt tot volgende winter, dan kan je haar beter vrijlaten deze zomer! Ze is ook echt fantastisch voor een pedi, die ik er net na twee weken pas vanaf heb gehaald. Geloof me nou, Mrs. Claus is veel leuker in de zomer.

Color
Light red jelly with alot of silver glitter.
It really surprised me how great she looks in real life.
I didn't buy her myself because I thought she would be a bit boring and too sheer for my taste, but a friend bought her for me and I'm very glad she did! Had a lot of fun wearing her.

Kleur
Licht rode jelly met heel veel zilveren glittertjes erin.
Het verbaasde me echt hoe leuk ik haar vind.
Zelf heb ik haar niet gekocht omdat ik het idee was dat ze een beetje suf zou zijn en veel te transparant naar mijn smaak, maar ik kreeg haar van een vriendin en ik ben eigenlijk erg blij dat ze deze voor mij gekocht heeft. Het was echt leuk om haar te dragen.

Application
Great! The first coat is extremely sheer, but it actually builds up great! So surprised about that. Look at these pictures: no visible nail line after three coats. And it dries very quickly.

Applicatie
Geweldig. De eerste laag is echt heel doorzichtig, maar met meerdere laagjes is het echt snel dekkend. Dat verbaasde me echt heel erg. Kijk nou naar deze foto's: geen zichtbare nagel er doorheen na 3 lagen. En ze drogen ook nog snel.


Thank you so much for watching!
I just finished watching 3 episodes Desperate Housewives, season 7 ( love the drama )
And going to wake up my 'Eppie' to see what the plans are for this sunday.

XOXOXOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers