China Glaze - Atlantis, a re-review

By // 4 comments:
February 2010 in my second month of blogging I did a post on China Glaze Atlantis, I still took pictures with my cellphone because I didn't have a camera yet. When I was cleaning up my stash a few weeks ago I found it again and thought it needed a second review just because it's pretty and it deserves some bigger pictures.

Februari 2010 was de tweede maand waarin in blogde, ik had nog geen fotoetoestel en maakte nog foto's met mijn mobiel toen ik een post over China Glaze Atlantis deed. Toen ik laatst mn stash aan het opruimen was, vond ik ineens Atlantis weer en besloot dat deze mooie lak een tweede review verdiende gewoon omdat ik 'm mooi vind en dat deze wel wat grotere fotootjes verdient.
Color
Gorgeous teal jelly filled with alot of holographic glitter! Two of my favourite things in one polish!
Doesn't this look amazing? Ofcourse the holo is sooo much more visible in real life. I could stare at it all day :-)

Kleur
Prachtige groenblauwe jelly met een heleboel holografische glitters erin! Twee van mijn favoriete dingen in één lakje! Ohh ziet dit er niet geweldig uit? En dan is het in het echt nog veel meer holografisch. Ik kan er de hele dag wel naar kijken :-)
Application
I layered two coats Atlantis over 1 coat China Glaze Adore which is a metallic blue.
It's a jelly so you'll need at least 3 or 4 coats Atlantis if you don't layer it, but you'll probably still have VNL then. I don't think thats a bad thing with this polish, I've worn it several times like that.

My Altanis has been used alot and thinned alot, I need to thin it every time I use it, but if I do there is no problem at all and I love it!

Applicatie
Ik draag hier twee lagen Atlantis over één laag China Glaze Adore wat een metallic blauw is.
het is dus een jelly en als je het niet over een dekkende lak draagt moet je zeker 3 of 4 lagen Atlantis dragen voor een goed resultaat, maardan zie je nog wel van nagel er doorheen. Dat is helemaal niet erg, zelf heb ik het ook een aantal keren zo gedragen.
Mijn Atlatis is al vaak gebruikt en vaak verdund, iedere keer als ik 'm gebruik moet ik er een paar druppels verdunner in doen, maar dat is het enige probleem met deze lak, verder is 'ie helemaal geweldig.
 Most of you have seen this polish a million times, so if you are here and reading this, that must mean you love this polish as much as I do!

De meesten van jullie hebben deze lak al een miljoen keer gezien, dus als je hier nu bent en dit leest, dat betekent vast dat je net zo gek bent op deze lak als ik!

Thank you so much for watching!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Two winners from my *win-win Giveaway* ( one is ME and the other is... )

By // 5 comments:
Last month I started the Win-Win Giveaway because I entered an online contest in which I clould win a pair of Diesel sunglasses if I got enough votes. And guess what? The sunglasses-contest ended this Thursday and I'm the one with the most votes! I had 78 entries in my giveaway, that means 78 of you voted for me,so without you I wouldn't have won, look at the score :

Afgelopen maand heb ik een Win-Win Giveaway gedaan omdat ik zelf meegedaan heb aan een online wedstrijd van de Pearle. En raad eens? De Pearle-wedstrijd eindigde afgelopen donderdag en ik ben degene met de meeste stemmen! Er waren 78 deelnemers aan de giveaway, dat betekent dat 78 van jullie voor mij gestemd hebben, dus zonder jullie had ik die brilnooit gewonnen, kijk maar naar de eind score:


I'm so happy! They will email the winners within a month, so I don't know when I'll get the glasses, but I'm already imagine myself wearinng them :-)

Ik ben er zo blij mee! Ze mailen de winnard binnen een maand, dus ik weet niet wanneer ik die bril krijg, maar ik zie mezelf er nu al mee rondlopen :-)

And ofcourse there is another winner amonst us and that is one of you who voted for me.
Random.org picked the following number

En natuurlijk is er nog een winaar aanwezig en dat is één van jullie die op mij gestemd heeft.
Random.org heeft het volgende nummer gekozen

Dear Melissa Kelly, you are the winner of the products in my giveaway!
Congratulations!
I'll send you an email for your address.
Please reply within a week otherwise I have to pick another winner.


 
Every one a big hug and huge thank you if you entered this contest!!!
Enjoy your weekend
xoxoxoxoxoxoxox

One of my favorite polishes ever: Chine Glaze DV8 !!! Shown with Konad.

By // 4 comments:
When I bought this polish I didn't know it would be such a huge hype. I just bought it because it's a teal and there is a rainbow in it, how awesome is that! China Glaze really nailed it with this one.

Toen ik deze lak kocht had ik geen idee wat een enorme hype dit zou gaan worden. Ik kocht het gewoon omdat het een groenigblauwe kleur is en er een regenboog in zit, hoe gaaf is dat! China Glaze heeft echt zn stinkende best gedaan op deze lak.
Color
A blue teal with holographic effect that shows up really well in different kinds of lighting, but best in the sun. If the holo doesn't show it is still an amazing color with alot of depth in it because of the holo particles in it. Pure love in a bottle.

Kleur
Een blauwe turkoise kleur met een holografisch effect dat je heel goed ziet in verschillende soorten licht, maar het beste in de zon. Als de holo niet zichtbaar is dan is het nog steeds een prachtige kleur met een boel diepte erin door de holo deeltjes die erin zitten.
Application
It's a onecoater, but there can be terrible dragging if you apply more coats or use it over a regular basecoat. My solution is to layer it over a matching color ( in this case Adore ). DV8 is very opaque so it doesn't affect the color. Layering it also benefits the wear, I wore this for almost a week without chipping. And yes I use topcoat over my holos and I don't think it dulls te holo after the TC is dry.

Applicatie
Het is perfect in één laagje, maar bij een tweede laag kan je stukken van de eerste laag wegvegen, dat gebeurt ook als je het draagt over een normale basecoat. Mijn oplossing is om deze lak te dragen over een bijpassende nagellak (in mijn geval Adore ). Dv8 is erg dekkend dus de kleur ervan zal niet beïnvloed worden door de lak eronder. Als je deze lak over een andere lak draagt blijft je mani ook veel langer zitten, deze mani droeg ik vrijwel een week. En ja ik draag een topcoat over mijn holo's, ik vind niet dat het holo effect erdoor wordt afgezwakt als je TC helemaal is opgedroogd.
This is the mani I wore on Mothersday and for that day I decided it was a good occasion to use te jewel-images from Konad plate M77. I loved how they turned out and think these might be one of the nicest images I've tried so far!

Deze lak droeg ik ruim twee weken geleden met Moederdag en daarom heb ik er wat mooie juwelen op gestempeld van Konad plaat M77. Ik vind echt dat ze leuk gelukt zijn en dat dit misschien wel de leukste afbeeldingen zijn die ik tot nu toe geprobeerd heb!

Thank you so much for watching
I hope you have a great day!
Mine has almost ended, going to bed now!
XOXOXOXOXOXOXOXOX


PLEASE HELP: I need YOU to vote for me, I can't stand this anymore, the excitement is killing me ( + Giveaway reminder! )

By // 4 comments:
Don't only read and go away, please VOTE before you leave ( orange button )

We all know the nailpolish blogging community is a warm and helpful one and I'm about to ask you for a favor . I would do the same for you so I hope you will grant me this favor.
I entered a contest from a Dutch optician and I REALLY want to win the Diesel sunglasses ( yes REALLY )
All you have to do is click this link and push the big orange button next to my picture that says "Stem op deze foto". That's all, nothing more, nothing less.
And please be quick because the contest ends this wednesday!!!!!

We weten allemaal dat de nagellak bloggende gemeenschap een warm nest is waarin iedereen heel hulpvaardig is en daarom doe ik hierbij een beroep op jullie. Ik zou hetzelfde voor jou doen, dus ik hoop dat jij mij ook wil helpen.
Ik heb meegedaan aan een wedstrijd van de Pearle en ik wil die bril echt HEEL graag hebben ( ja HEEL graag )
Het enige dat je hoeft te doen is klikken op deze link en op de oranje stem-knop ernaast drukken. Dat is het, niets meer en niets minder.
En niet treuzelen, want de wedstrijd eindigt woensdag!!!

If you think "Hmmm that sounds familiar" that could be right, because I already did this request one month ago when I just entered that contest and added a little GIVEAWAY. Unfortunately I still need more votes because someone just got a huuuge amount of votes and went like lightning to the nr 1 spot. I'm afraid that she will keep gaining votes like that so I can't win these glassess that have my name all over them. So please please please vote for me. You can vote as much if you like, but it has to be on different IP addresses.

Als je denkt "Hmmm dit komt me bekend voor" dan kan dat kloppen, want ik heb dit verzoek vorige maand ook een keer gedaan toen ik net aan die wedstrijd had meegedaan en heb er een kleine GIVEAWAY aan gekoppeld. Helaas heb ik nog een heleboel stemmen nodig, want iemand heeft in één klap suuuuper veel stemmen gekregen en is als een gek naar de 1e plaats geknald. Ik ben bang dat als zij in dit tempo stemmen blijft krijgen dat ze dan die Diesel bril waar duidelijk mijn naam op staat van me jat. Dus please please please stem op mij! Je kan zo vaak stemmen als je wil, maar het moet wel via een ander IP adres zijn.


If you voted for me, you can enter my Giveaway.
If I win these sunglasses I will definately add a really nice extra to the prize!

Als je op me gestemd hebt dan kan je ook nog meedoen aan de giveaway
En als ik win dan zal ik zeker iets moois toevoegen aan de prijs!

PLEASE HELP ME WIN THESE GLASSES!!!!!!!!!!

Don't only read and go away, please VOTE before you leave ( orange button )Thank you so much for voting
XOXOXOXOXOXOXOXOX
"Back to the future" with my 80's theme Birthday mani

By // 9 comments:
So last friday it was my 31st birthday, 31 already, jeezzz...
That evening I had aparty at my house and it had an 80's theme. Ofcourse I had to do a matching mani and this is is what I came up with

Dus afgelopen vrijdag was mijn 31e verjaardag, 31 alweer, djeeezzzz....
Die avond gaf ik thuis een feestje en het had een jaren 80 thema. Uiteraard moest ik daar ook een bijpassende mani bij doen en dit is wat ik gemaakt heb
Polishes used:
Yellow: Catrice 'Bye Bye Birdy!'
Pink: Catrice 'Princess for a day'
Green: Hema nr 82
Purple: Hema nr 83
Blue: actually forgot which one it was, I guess China Glaze 'Flyin' High'
Black: Orly 'Iron Butterfly'
Silver: China Glaze 'Millennium'
Thursday evening I did all the base colors and friday morning I used some tape to make the triangles.

Donderdag avond heb ik alle basis kleurtjes opgedaan en vrijdag ochtend heb ik met hulp van wat plakband de driehoeken erop gemaakt.
And ofcourse I also did my right hand. I tried to take a decent picture of it, but the picture below is the best I could manage. I just can't seem to take a good picture with my non-dominant hand and my right hand also isn't very photogenic. But the picture does show the 80's mani well.

Natuurlijk heb ik ook mijn rechter hand gedaan. Ik heb nog geprobeerd er een goede foto van te maken, maar de foto hieronder is het beste dat ik voor elkaar kreeg. Op één of andere manier is het onmogelijk om met mijn linker hand een onbewogen foto te maken en daarnaast is mijn rechterhand ook nog eens totaal niet fotogeniek. Maar je ziet wel goed de jaren 80 mani.
On the picture below you see the mani with my crazy fabulous legging I bought for the party.
I need to find more occasions to which I can wear this legging, I'm in love with it!

Op de foto hieronder zie je de mani samen met de geweldig foute legging die ik voor dit feest gekocht had.
Ik moet echt meer gelegenheden vinden waarbij ik deze legging aan kan, ik ben er helemaal verliefd op!
To be honest I didn't only celebrate my birthday, I also celebrated that my 'Eppie' moved in with me, so it also was his housewarming party. So happy with Eppie.
Most of the people dressed 80's-style for our party , they really did a great job, the party was super fun!


Om eerlijk te zijn vierde ik niet alleen mijn verjaardag, ik vierde ook dat mijn 'Eppie' bij mij is komen wonen, dus het was ook zijn housewarming feestje. Zo happy met Eppie ( hey dat rijmt haha )
Veel mensen kwamen verkleed en hadden echt moeite besteed aan hun outfit, het was echt een super gezellig en leuk feestje!

Bonus pictures
Eppie & I in our best 80's costume
Eppie is Magnum PI

complete with big hair, legwarmers and my LA Gears!
OMG this unfortunately was the only picture with the entire outfit on it...I look so uncomfortable in it LOL
OMG dit was helaas de enige foto met de hele outfit erop...Ik zie er zo ongemakkelijk uit LOL

Thank you sooo much for watching
I hope you had fun watching the colorful pictures
We sure had fun at our party!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

The Blue Birthday-mani I did for my "Eppie" with Wet 'n Wild - Party of Five review

By // 5 comments:
Two weeks ago my love "Eppie" had his birthday and for that I did a festive mani in blue and glitter. My friend Rosa bought a Lipmann Happy Birthday-dupe for me in New York and I thought that would be the perfect occasion to try this polish for the first time.

Twee weken geleden was mijn lief "Eppie" jarig en voor die gelegenheid heb ik een feestelijke mani met blauw en glitters gedaan. Vriendin Roos heeft in New York een Lippmann Happy Birthday-dupe voor me gekocht en dit leek me de perfecte gelegenheid om 'm voor het eerst te proberen.


Polishes used:
Dark blue - Misa 'Over the Edge'
Glitters over dark blue - Wet 'n Wild 'Party of Five'
Light blue - Catrice 'Up in the Air'
Glitters over light blue - Sinful Colors 'Hottie'

Color Party of Five
Clear base with hexagonal glitters in 3 different sizes and 5 different colors ( silver, green, red, blue and pink ) that look like confetti on your nails!

Kleur Party of Five
Kleurloze basis met achthoekige glitters in 3 verschillende groottes en 5 verschillende kleuren ( zilver, groen, rood, blauw en roze )

Application Party of Five
It's quite thick like glue and you have to apply it slowly so you have the same amount of glitter everywhere on your nail. The glitters are nice and flat and there is no gritty feel at all and it's very shiney.

Applicatie Party of Five
Het is vrij dik als een klodder lijm en je moet het vrij langzaam opdoen zodat je niet in één keer alle glitters naar de punt van je nagel smeert. De glitters zijn mooi plat en het geeft een mooi glad er heel glanzend resultaat.

My "Eppie" celebrated his birthday a few days later, for that day I let him choose a nailpolish for me to wear and THIS is the polish he chose for me to wear on his Birthday-BBQ.

Mijn "Eppie" vierde zijn verjaardag een paar dagen later, omdat het zijn dag was heb ik hem mijn nagellak laten kiezen en DIT is de lak die hij uitgezocht heeft voor me om te dragen op zijn verjaardags-BBQ.

*************
Thank you all for watching
I hope you have an amazing day!
XOXOXOXOXOXOXOX

Hema nr 82 + Santee Moonlight Glitter - An evil and sharp mani

By // 7 comments:
I loved this mani, it's so bright and fun...but unfortunately I had to remove it after one day because some of the points of the stars turned upwards through the topcoat, those points are really sharp and damaged a shirt :-(
Well, it was fun while it lasted.

Ik was zo gek op deze mani, het is zo lekker fris en vrolijk...maar helaas heb ik het er na één dag al vanag gehaald omdat een aantal puntjes van de sterretjes omhoog gingen staan en door de topcoat heen kwamen, die puntjes waren echt scherp en beschadigden een shirt :-(
Ach ja, het was leuk om t een dagje te dragen.
Color:
Fresh light green polish from Hema's summer collection of 2010.
The Moonlight Glitter has smaller rond silver holographic glitter and star-glitter in purple and blue holo.

Kleur
Fris licht groen kleurtje van Hema's zomercollectie uit 2010.
De Moonlight Glitter heeft kleinere ronde holografische glittertjes en ster-vormige klitters in paarse en blauwe holo.
Application
The application of the Hema polish is perfect, needed only two coats for a perfect opaque and streekless result.
Moonlight Glitter was a bit more work as I had to pick out the stars and place them in the right position. If I didn't I would have nails without stars or have a group of stars clumped together on the tip of a nail.

Applicatie
De applicatie van het Hema lakje was echt perfect, ik had maar twee laagjes nodig voor een streeploos en dekkend resultaat.
De Moonlight Glitter was iets lastiger omdat ik de sterretjes eruit moest vissen om ze zo op de goede plek te leggen. Als ik dat niet deed dan had ik nagels sonder sterretjes of nagels met een klompje sterretjes bij elkaar geplakt op het puntje van mijn nagel.
This picture above is taken right after I painted my nails, do you see the blue star on the point of my middle finger already turning upwards? Many followed. Well those points are mean and sharp, I scratched myself several times and evetually one of those stars tore a thread out of a shirt. What an evil mani!

De foto hier boven is gemaakt vlak nadat ik mijn nagels had gelakt, als je goed kijkt zie je het blauwe sterretje op de punt van mijn middelvinger al omhoog steken. Er volgenden er nog een paar. Nou zo'n puntje is gemeen en scherp, ik heb mezelf meerdere keren gekrabt met zo'n ding en uiteindelijk trok één van die sterretjes een draad uit een truitje. Wat een gemene mani is dit!

***

Thank you for watching
It's going to be a hot and sunny day here in Holland
I'm going to enjoy it very much
Hope you have a great day too!!!

It's green and it glitters.... no it's not Kermit the Disco-Frog, it's my mani!

By // 5 comments:
This is my mani of a few weeks ago. There's something about spring that makes me want to wear bright green polishes and this was exactly what I needed!

Dit is mijn mani van een paar weken geleden. Er is iets aan lente waardoor ik graag lekker felle groene nageltjes wil hebben en dit was precies wat ik nodig had!
Color
Zoya - Midori is a bright green with gold shimmer. I should really do a post of this color bij itself, it's just gorgeous!
OPI - Glow Up Already! is a glitter polish that looks green in the bottle, but actually is a clear polish filled with glitters in the colors limegreen, gold, silver, orange, purple and turqoise.


Kleur
Zoya - Midori is een lekker heldere appletjesgroene kleur met een groene shimmer. Ik moet echt een kleer een post van alleen deze lak doen, het is echt een leuk kleurtje!
OPI - Glow Up Already! is een glitterlak die er groen uitziet in het flesje, maar het is een transparante lak met daarin glittertjes in de kleuren limoengroen, goud, zilver, oranje, paars en turkuoise.
Application
Midori applies wonderful, very nice polish and brush and it's perfect opaque in just two coats.
Glow Up Already! is a very dense glitterpolish and this is just one coat! I guess with two coats you could have an opaque result.

Applicatie
Midori lakt echt heerlijk, de lak heeft een fijne dikte , een fijn borsteltje en ik had maar twee laagjes nodig voor een perfect dekkend resultaat.
Glow Up Already! is een zeer goed gevulde glitterlak, dit is maar één laagje! Ik gok dat je het met twee laagjes wel als dekkende lak kan dragen.
No, I don't have problems with removing the glitters. I love them so much that I don't mind the extra work. I use the foil-technique and that works perfectly for me.

Nee ik heb er geen problemen mee om de glitters te verwijderen. Ik hou zo veel van glitters dat ik dat beetje extra werk niet erg vind. Voor het verwijderen gebruik ik de folie-tchniek en dat werkt prima voor mij.

Loved wearing these polishes together and I hope you liked watching them!
Thank you for watching!
XOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers