Sally Hansen - Purple Potion, a magical color.

By // 1 comment:
Don't you just love the name of this polish? Purple Potion. The purple with blue has something magical about it. I can picture a sexy evil witch stirring in a couldron, brewing a potion that looks like this and turnes you into a snake if you drink it.

Vind je dit niet een geweldige naam voor deze lak? Purple Potion. Er is iets magisch aan deze paars met blauwe kleurencombinatie. Ik zie gelijk een sexy gemene heks voor me die ik een ketel staat te roeren waarin ze een vergif mengt dat eruit ziet als deze lak en wat je in een slang verandert als je het opdrinkt.
Color
Purple with a strong blue shimmer. It's really pretty and in my opinion it's not a duochrome because it doesn't shift colors, its just purple and blue all the time.

Kleur
Paars met een hele duidelijke blauwe shimmer. Het is erg mooi en naar mijn mening is het geen duochrome want de kleur verandert niet echt, het is gewoon de heletijd paars met blauw.
Application
It was a bit of a challenge to apply it neatly; the polish is a bit goopy and despite that still needs 3 coats for good coverage. The brush a bit wonky and uneven and I got some streeks. But I like a challenge if I know the result is going to be enchanting like this.

Applicatie
Het was een beetje een uitdaging om deze lak mooi op te brengen; de lak is wat stroperig en ondanks dat had ik toch drie lagen nodig voor een mooi resultaat. het borsteltje is wiebelig en er steken wat langere haartjes uit en het liet strepen achter. Maar goed, een uitdaging is niet zo erg als je weet dat het resultaat er zo betoverend uit komt te zien.
I took a picture in direct sunlight because I thought it would show the blue shimmer very well, but it turnes out it actually shows the basecolor best. Not sure if that's useful information, but I'll post it any way.

Ik had een foto in direct zonlicht gemaakt omdat ik dacht dat je de blauwe shimmer dan goed zou zien, maar het blijkt dat je juist de basiskleur heel goed ziet zo. Geen idee of je wat hebt aan deze informatie, maar ik post de foto toch.
It would have been awesome if I had extremely long witch-like nails to show this polish on.
But a polish like this looks good on nails of any length of shape.

Het zou echt tegek zijn geweest als ik extreem lange heksen-nagels had om deze lak op te laten zien.
Maar een lak als dit staat goed op nagels van iedere lengte of vorm.


I hope you enjoyed watching this polish.
Thank you very much for visiting my blog!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Misa - Fashionista, a re-review.

By // 6 comments:
One of the very first reviews I did on this blog was about Misa's Fashionista. Back then ( over a year ago ) I still took pictures with my cellphone and didn't do it justice. So when I wore Fashionista last week I decided I should do a re-review of this lovely polish.

Eén van de allereerste reviews die ik deed op deze blog ging over Misa's Fashionista. Destijds ( meer dan een jaar geleden ) maakte ik nog foto's met mijn mobiele telefoon en die deden deze lak totaal geen recht. Dus toen ik Fashionista vorige week droeg, besloot ik dat het tijd was voor een re-review van deze mooie lak.
Color
It's a dusty lilac but in artificial lighting it looks a bit mauve-lilac. But in whatever light you see this, it's very beautiful.

Kleur
Het is een 'dusty' lila. Deze kleur lijkt onder lamplicht wat meer oudroze-lila. Maar in ieder licht is deze lak even prachtig.
Application
Like almost every Misa cream it applies like a dream, I wish all polishes had this amazing formula.

Applicatie
Zoals vrijwel iedere creme lak van Misa ging deze ook weer als een droom op mn nagels, ik wou dat alle nagellaken zo'n heerlijk lakten.
There are similar polishes out there, I don't own any of them, but If you get the chance to buy one, you won't regret it if you do!

Er zijn tegenwoordig een boel lakken die hierop lijken, Ik heb er verder niet één van, maar als je de kans krijgt dan raad ik je aan om er één te kopen, je krijgt er geen spijt van!
If you are interested in seeing my old review with craptastic cellphone pictures, no cropping of the pictures and no cleanup of the cuticles at all, click here.

Als je graag mijn oude review wil zien met slechte telefoon foto´s, geen bijgesneden foto´s, en totaal geen schoongemaakte nagelriemen, klik hier.

Thank you so much for watching
I hope you are having a great day!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Hard Candy - Lava + Konad

By // 8 comments:
The polish is so correctly named: Lava, and it really does look like that. I bought this polish on a blogsale from Magic Maid Nicole and it is very pretty! Blogsales are a great way to receive some polishes you can't get easily where you live or you alway's wanted but missed out on. Hard Candy is a brand I can't get here in Holland, so I'm really glad I could buy it from her!

Deze nagellak heeft echt zo'n toepasselijke naam: Lava, en zo ziet het er ook uit. Ik heb deze lak op een blogsale gekocht van Magic Maid Nicole en het is erg mooi. Blogsales zijn een hele goede manier om aan lakjes te komen waar je in Nederland moeilijk toegang toe hebt of die je wel wilde hebben, maar net achter het net hebt gevist. Hard Candy is een merk dat we hier niet kunnen krijgen, dus ik ben erg blij dat ik deze van haar kon kopen.
Color
Orange-red with alot of golden glitter. Very sparkly, the golden glitter shows in real life much more then my pictures show you.

Kleur
Oranje-rood met heel veel gouden glitter erin. Heel erg glimmend, de gouden glitter zie je in het echt veel beter dan dat je op mijn foto's kunt zien.
Konad
I used an image from plate M63 and stamped with yellow special Konad polish. You can stamp with almost every polish that's a bit thich, but I prefer the special stamping polishes, they are the easiest to work with.

Konad
Ik heb een afbeelding gebruikt van plaat M63 en heb gestempeld met gele speciale Konad lak. Je kan met bijne iedere goed dekkende lak stempelen, maar ik geef toch de voorkeur aan de lakken die daar speciaal voor gemaakt zijn omdat die het makkelijkste werken.
My co-worker thought my mani looked very Asian. That was not the look I was going for, but I agree it lookes a bit like that!

Mijn collega vond dat mijn mani er Aziatisch uitzag. Dat was niet precies de bedoeling, maar ik moet bekennen dat het er wel wat van weg heeft!
My bottle of lava even came with the cute plastic heart-shaped ring on it that is very typical for this brand!
Sigh, I need a Wal-Mart here in the Netherlands.

Mijn flesje lava kwam zelfs met de schattige plasticken ring die zo typerend is voor dit merk!
Zucht, ik wil een Wal-Mart in Nederland.

Thank you sooo much for watching
Hope everyone is enjoying the first (sunny!) days of Spring :-)
XOXOXOXOXOX

Beyu Crackling TopCoat over Barielle Aura Angora ( yes my dears, another crackle polish )

By // 6 comments:
The office where I work is situated in the city center (which is also the shopping center) of Utrecht, one of the lagest city in the Netherlands. Click here for more info if you are interested. So on my lunchbreak I often check out the stores and look what I found a few weeks ago...a Crackle polish from the brand Beyu!!!

Ik werk midden in Utrecht centrum, het kantoor grenst precies aan Hoog Catharijne, dus je begrijpt dat ik in mijn lunchpauze regelmatig de winkels in loop om te kijken wat er allemaal te krijgen is en kijk eens wat ik een paar weken geleden vond...een Crackle lakje van het merk Beyu!!!
Color
Black, dries matte.
I'm wearing it over Barielle Aura Angora because I thought that would make the mani look more leopard-ish.
I like the effect of black crackle polish best anyway, but I might change that opinion when OPI's Silver Shatter comes out in May

Kleur
Zwart, droogt matte op
De lak eronder is Barielle Auga Angora, dat leek me leuk omdat ik dacht dat het dan meer op een panterprintje zou lijken.
Ik vind het effect van zwarte crackle lak toch het mooiste, maar misschien verandert die mening wanneer OPI Silver Shatter in mei uitkomt.
Application
The polish isn't as thick for example as the Isadora crackle polishes I tried and the effect is fantastic! Because the polish is a bit thin it leaves a great shattered pattern that lies quite thin on the basecoat so you don't need many layers of topcoat to even it all out. Just look at the pictures, they speak for themselves.

Applicatie
De lak is redelijk dun, veel dunner bijvoorbeeld dan de Isadora crackle lakjes die ik heb geprobeerd en het effect is fantastisch! Omdat de lak redelijk dun is, laat het een heel goed verspreid patroon achter dat redelijk plat op je nagel ligt en waardoor je dus geen vele lagen dikke topcoat nodig hebt om een glad resultaat te krijgen. Kijk maar naar de foto's dan weet je genoeg.
I used this crackle polish only once and then I gave it to my sister, so it's not in my posession anymore. But I might buy it again when it's back in stock ( ofcourse it's sold out right now ) for a future giveaway...

Ik heb deze crackle lak maar één keer gebruikt en daarna heb ik 'm aan mijn zusje cadeau gedaan, dus ik heb deze niet meer in mijn bezit. Misschien koop ik 'm wel als deze weer op voorraad is ( want natuurlijk is het uitverkocht ) voor een toekomstige giveaway...
You might think: Do we really need another crackle polish?
YES WE DO! Eventhough many brands are bringing out some crackle polishes this season, they are sold out everywhere and it's becoming a hard to find (and expensive) item. Many polish-lovers are missing out on them so YES we need more more more

Je zal misschien denken: Hebben we echt nog behoefte aan meer crackle lak?
JA DAT HEBBEN WE! Ookal maken meerdere merken dit seizoen crackle lakken, toch zijn ze overal uitverkocht en het wordt een lastig te vinden (en duur ) goedje. Veel nagellak-liefhebbers vissen achter het net dus JA we willen meer meer meer

Thank you so much for watching
I wish you all a wonderful weekend
XOXOXOXOXOXOXOXOXOX

China Glaze - Frostbite + konad; a starry starry mani.

By // 6 comments:
Spring is in the air, sun is shining, temperature is rising slowly and I present to you: Frostbite, a lovely polish from the China Glaze 2007 Ski Collection.
I know I should start posting springshades now, but I'm not ready for those yet.

Lente hangt in de lucht, de zon schijnt, de temperatuur wordt zo langzamerhand een stuk fijner en dan heb ik voor jullie: Frostbite, een mooie lak uit de China Glaze 2007 Ski Collectie.
Ik weet dat ik nu lentekleurtjes zou moeten laten zien, maar daar heb ik nog geen zin in.
Color
Very bright blue with a subtle silver shimmer. A real eyecatcher. Got alot of compliments about this polish too!

Kleur
Erg fel blauw met een subtiele zilveren shimmer erin. Zeer opvallend. Kreeg ook een heleboel complimentjes over deze kleur!
Application
Great, this is three coats, but I could have easily done two. It's a little bit thin, but builds up great! No streeks, so it's not really a frost. That's a good thing for me, because I hate frosts.

Applicatie
Geweldig, dit zijn drie laagjes, maar ik had prima kunnen stoppen bij twee. Het is een beetje dun, maar het dekt prima met meerdere lagen. Geen strepen, dus het is niet echt een frost finish. Daar ben ik blij om, want ik heb echt een hekel aan frosts.
I wore this mani for almost a week and also when my boyfriends sister celebrated her birthday in the Hardrock Cafe Amsterdam. I wish I would have thought about that before so I could have added some red stars also. That would have looked very American! But even without the red stars, the mani matched perfectly with the huge beers and burgers!

Deze mani droeg ik bijna een week en ook toen het zusje van mijn Lief haar verjaardag vierde in het Hard Rock Cafe in Amsterdam. Ik wilde dat ik daar eerder aan gedacht had zodat ik er wat extra rode sterren ussen had kunnen stempelen. Dat zou er erg Amerikaans uit hebben gezien! Maar ook zonder rode sterren paste de lak prima bij de grote glazen bier en de burgers!
Stamping done with white Konad special polish and used two different stars images from plate M3
And now some pics of this bright blue mani  in taken in sunlight to end this post with:

Gestempeld met witte speciale Konad lak en ik heb twee vershillende afbeeldingen van plaat M3 gebruikt.
En nu nog wat foto's van deze fel blauwe mani in het zonlicht om deze post mee te eindigen:


And that's all for today folks!
Hope you enjoyed this mani
I sure did while wearing it.

Thank you so much for watching
I really apreciate you visiting my blog
XOXOXOXOXOXOXOX

Lost & Found 2: Bourjois - Bleu Violet + blue and violet shiney objects

By // 10 comments:
Earlier this week I told you about the folder I found on my computer with swatches that I made at least 3 months ago. These pictures were also in that folder and I like how tcolorful they turned out, so I'm really happy I found these swatches of Bourjois Bleu Violet so I can share them with you today.

Eerder deze week heb ik je verteld over het mapje met swatches die ik op mijn computer vond met daarin swatches die ik ongeveer 3 maanden geleden heb gemaakt. Deze foto's zaten ook in die folder en ik vind dat ze erg mooi en kleurrijk zijn geworden, dus ik ben erg blij dat ik de foto's van Bourjois Bleu Violet gevonden heb zodat ik ze met je kan delen vandaag.
Color
The name says it all, it's blue and violet or as many bloggers call it: Blurple (blue+purple).
It's a dark and vampy color, but also very bright.

Kleur
De naam zegt het al, het is blauw en violet of zoals veel bloggers het noemen: Blurple ( blue+purple).
Het is een donkere en vampy kleur, maar toch erg opvallend.
Application
It's a onecoater, mostly because it's a thick and very pigmentend polish. Eventhough it's very thick it dries to a perfectly streekfree and glossy finish. Great polish and weartime is also good, I know because I've worn it several times!

Applicatie
In één laag perfect, vooral omdat het een dikke en erg gepigmenteerde lak is. Ondanks dat de lak erg dik is, droog 'ie prachtig glad, glimmend en streeploos op. Hele goede lak en blijft ook lang zitten, dat weet ik zeker want ik heb deze al een paar keer gedragen!
Don't you just love the nailwheels you can order on Ebay? I bought two for a dollar each and if I have the time I love playing around with them while swatching! I don't wear a mani like this on a 'normal' weekday, but it would be perfect for a party!

Zijn die nailwheels die je op Ebay kan bestellen niet geweldig? Ik heb er twee gekocht voor een dollar per stuk en als ik de tijd heb dan vind ik het heerlijk om er wat dingen mee uit te proberen als ik aan het swatchen ben! Een mani als dit zou ik niet snel dragen op een 'normale' werkdag, maar het zou perfect zijn voor een feestje!

Thank you so much for watching!
XOXOXOXOXOXOXOXOXLost & Found 1: swatch pictures of LA Girl Metal - Graphite + unncessary but fun decoration

By // 4 comments:
I found these pictures in a sub-folder somewhere on my computer. Why didn't I post these after I edited them? I just 'lost' them I guess between other pictures of swatches I keep in different folders. I really have too many polish-related crap on my comuter and through my entire home. Sigh. But it was nice to find them when I wasn't even looking for them.

Ik vond deze foto's in een sub-mapje ergens op mijn computer. Waarom heb ik ze niet gepubliceerd gelijk nadat ik ze bewerkt heb? Ik ben ze gewoon 'kwijt geraakt' tussen alle andere foto's van swatches die ik in verschillende mapjes bewaar. Ik heb echt te veel nagellak-gerelateerde troep op mijn computer en door mn hele huis. Zucht. Maar het was wel leuk om de foto's te vinden terwijl ik er niet eens naar aan het zoeken was.
Color
Dark grey, leaning black with silver foil finish
The name is totally not original, but very appropriate

Kleur
Donker grijs, bijna zwart met zilver foil erin.
De naam is zeker niet origineel, maar wel heel toepasselijk
I'm sorry, but I can't tell you anything about the application because I made these swatches months ago and I just can't remember anymore.

Het spijt me, maar ik kan je niets vertellen over de applicatie van deze lak omdat ik deze swatches maanden geleden heb gemaakt en ik kan het me niet meer herinneren.
When I made these swatches, I had a week off and just received some nailart wheels that week, so I don't need to explain to you why I added all the stones. Would I really wear it like this as a full mani? Probably not, it wouldn't be very practical, but I do like the look.

Toen ik deze swatches maakte, had ik een weekje vrij en ontving in die week wat nailart wheels die ik had besteld, dus ik hoef je niet uit te leggen waarom ik al die steentjes erop gedaan heb. Zou ik het zo dragen als een volledige mani? waarschijnlijk nie, het zou niet heel praktisch zijn, maar ik vind het er wel leuk uitzien.
In the same folder I found some swatches of Bourjois Blue Violet with some shiney stones added to it, so stay tuned for some more unnecessary but fun decorations out of my Lost&Found folder!

In dezelfde map vond ik ook wat swatches van Bourjois Blue Violet met ook weer gezellig glimmende steentjes erbij, dus de volgende keer meer onzinnige maar leuke versieringen uit mijn Verdwenen&Gevonden mapje!

THANK YOU SO MUCH FOR WATCHING
WISH YOU ALL AN AMAZING DAY
(PREFERABLY WITH SOME SUNSHINE)
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Ladies ( and Gents ) I'd like to introduce to you my new Go-To polish *drumroll*...Misa- Like it Like That!!!!

By // 4 comments:
It was love on first sight when I saw this polish for the very first time on Scrangies blog. Yess I even know when and where I saw the first swatch. It's so glossy and green and  perfect. So ofcourse I bought it. I've worn it at least 4 times since I bought it and that's something I rarely do. When I'm confused about all the untried polishes I have and don't know which one to wear next...I put on Misa Like it Like That! Makes no sense at all, but this polish makes me happy.

Het was liefde op het eerste gezicht toen ik deze lak voor het eerst zag op Scrangies blog. Ja ik weet echt nog waar ik de eerste swatch heb gezien. Het is zo glanzend en groen en perfect. Dus natuurlijk heb ik 'm toen gelijk gekocht. Sindsdien heb ik deze lak al zeker 4 keer gedragen en dat is vrij bijzonder voor mij. Als ik in de war ben van alle prachtige ongebruike lakjes die wachten om gedragen te worden en ik niet kan kiezen met welke ik begin...dan draag ik Misa Like it Like That! Slaat natuurlijk nergens op, maar ik word wel heel blij van deze lak.
Color
Gorgeous green metallic extremely glossy finish like you already used topcoat. In some lighting you can see some teal in it, but believe me when I say: IT'S GREEN!

Kleur
Prachtige groene metallic met een supergeweldige glans erover alsof je al topcoat hebt gebruikt. In sommig licht zie je er ook wel een blauwe kleur in, maar geloof me als ik zeg: HET IS GROEN!
Application
If I ever get to meet the person who is responsible for Misa's formula, I'm going to give that person, male of female, a big fat wet smooch right on the lips! I think Misa has the best application of all brands I know.
This polish was great in one coat, but it was perfection in two.

Applicatie
Als ik ooit de persoon ontmoet die verantwoordelijk voor de samenstalling van Misa's lakken, dan geef ik die persoon, man of vrouw, een dikke vette natte pakkerd vol op de mond! Ik vind dat de applicatie van Misa's lakken het beste is van alle andere die ik ken.
Deze lak was mooi in één laag en perfect in twee.
The pictures above are taken in direct sunlight, below I show you a picture without direct sunlight so you can see how this polish looks most of the time.

De foto's hierboven zijn allemaal gemaakt in direct zonlicht, hieronder laat ik je een foto zien zonder direct zonlicht zodat je kan zien hoe deze lak er het grootste gedeelte van de tijd uitziet.
I also wore this polish when my mom and I had a cocktailworkshop ( that was fun!!!! ) and I thought it would be nice to show you some pictures of this polish in action at the cocktail workshop :-)

Ik droeg deze lak ook tijdens een cocktailworkshop die ik deed met mijn moeder ( dat was heel leuk!!!) en dacht dat het misschien wel leuk zou zijn om je wat foto's te laten zien van de lak in actie op de cocktail workshop :-)
Ahhh look at my happy face, cocktails have that effect on me.
And the polish goes great with all the colorful drinks we prepared ( and drank )

Ahhh kijk eens naar mijn blije hoofd, dat komt door de cocktails
En het lakje kleurde perfect bij alle kleurige drankjes die we hebben gemakt (en gedronken)


Thank you so much for watching
Enjoy your weekend!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers