Not nail-related: Fyrinnae swatches. My Pretty Purples.

By // 4 comments:
A little over a year ago I discovered Fyrinnae, an online cosmetics company. I'm not sure what I was searching for online when I found them, but I'm glad I did. They have a huge variety of the most amazing loose eyeshadows for equally amazing prices.
A week or two ago I had two little accidents with my nails. While waiting for them to grow a little bit longer, I thought it would be fun to show you some of my Fyrinnae eyeshadows.

Iets meer dan een jaar geleden ontdekte ik Fyrinnae, een online cosmetica bedrijf. Ik weet niet zeker waar ik naar op zoek was toen ik ze vond, maar ik ben wel erg blij dat ik ze gevonden heb! Ze hebben een enorm aanbod in de meest fantastische losse oogschaduws voor net zo fantastische prijzen.
Een week of twee geleden heb ik twee kleine ongelukjes met mijn nagels gehad. Terwijl ik wacht tot ze weer een klein beetje aan gegroeid zijn lijkt het me leuk om jullie wat van mijn Fyrinnae oogschaduws te laten zien.
So I'm starting with the few purples I bought. I don't often wear purple eyeshadow, but I do have 4 pretty colors to show you

Dus ik begin met de paar paarse kleuren die ik gekocht heb. Ik draag niet vaak paarse oogschaduw, maar ik heb wel 4 mooie kleuren om aan je te laten zien.
Ofcourse it has no effect on the colors and application; but they give really nice names to their products.
Sometimes it makes sense, often it doesn't.

Natuurlijk maakt het niets uit voor de kleur of de applicatie; maar ze geven echt leuke namen aan hun producten. Soms begrijp je waarom ze een product een bepaalde naam hebben gegeven, meestal slaat het nergens op.
 Shipping is either free or very low costs, depends on how much you order.
Usually the package arrives in two weeks, but they say it can take up to a month if they are drowning in orders.

 Verzendkosten zijn gratis of heel erg laag, ligt eraan hoe veel je bestelt.
Meestal heb je je pakketje binnen twee weken, maar ze zeggen dat het tot een maand kan duren als ze overspoeld worden in bestellingen.
This picture is blurry because it shows the shimmers and glitters best
Leshii is a grey-lilac color, very low shimmer that seems blue and gold.
Extremely smooth almost creamy application, can be worn without a special eyeshadowbase

Leshii is een grijs-lila kleur, hele lichte shimmer die blauw en goud lijkt.
Smeert heel zacht en fijn op, kan je ook zonder speciale oogschaduw basis dragen

Android Angel: Lilac filled with silver shimmer and sparkles
Applies nicely, almost no fallout, best be worn over a eyeshadow base

Android Angel: Lila vol met zilveren shimmer en fijne glittertjes
Applicatie is fijn, bijna geen fallout van glitter op je wangen, kan je het beste over een basis dragen.

Fyre & Ice:  Black eyeshadow filled with different colors purple and blue glitter, mostly purple though.
Tricky application, you really need some patience, a steady hand and a special base for this one or you'll end up with glitter all over your face.
Fyrinnae has a great product for this: Pixie Epoxy.

Fyre & Ice: Zwarte oogschaduw vol met verschillende kleuren paars en blauwe glitter, maar voornamelijk paars toch.
Het opbrengen is wel wat lastig, je hebt in ieder geval wat geduld nodig, een vaste hand en een speciale basis omdat je anders glitters over je hele gezicht hebt zitten.
Fyrinnae heeft een geweldig product voor deze; Pixie Epoxy

Ahhh the amazingly bright shimmery purple Parental Advisory, not for the weak or the faint of heart.
Applies like a dream, can be worn over an eyeshadow base for more intensity
I've worn it alot last year on a music festivan, you can find pictures of that look here

Ahhh de geweldig felle paarse glimmende Parental Advisory, niet voor de mutsige grijze muisjes onder ons.
Smeert heerlijk op, kan ook gedragen worden over een oogschaduw basis voor een knallend effect.
Ik heb deze vorig jaar gedragen op Lowlands, een paar foto's van de look die ik had vind je hier

All eyeshadows above are swatched over Pixie Epoxy. I will do a post about this product another time.
For now all you need to know is that if you wear any kind of eyeshadow you need this badly.

Alle oogschaduws hierboven zijn geswatched over Pixie Epoxie. Ik zal hier nog wel een keer een review over maken. Op dit moment is het enige wat je moet weten dat je dit product gewoon moet hebben als je wel eens oogschaduw draagt.

Thank you for watching my first blogpost with eyeshadow swatches
I would love to read your opinion about it.
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Let me entertain you with this sparkly OPI polish!

By // 4 comments:
I'm very happy with the glitter and glamour trend that's going on this season. This polish is pink and sparkly, perfect for a party or just to brighten up a gloomy winterday.

Ik ben erg blij met de glitter en glamour trend die we deze winter heben. Deze nagellak is roze en glimmend, perfect voor een feestje of om een grauwe winterdag wat kleuriger te maken.
Color
Reddish pink or dark pink filled with sparkles.
On most of my pictures the sparkles seem blue or hot pink, my camera really highlighted those colors. In real life they are mostly silvery and gold, but sometimes they do flash blue and pink, but not as much as in the pictures.

Kleur
Rozerood of doker roze vol met glimmers
Op de meeste foto's lijken de glimdeeltjes blauw of fel roze, mijn camera pikte deze kleuren op. In het echt zijn de glimdeeltjes meer zilverachtig of een beetje goud, soms lijken ze wel wat roze en blauw, maar minder dan in de foto's.
Application
I expected it to be sheer, but it was opaque in two coats. Nice big brush, the formula was a little bit on the thick side, but I like that, it prevents the polish from leaking all over the nail

Applicatie
Ik verwachtte dat de lak dun zou zijn, maar het was dekkend in twee lagen. Fijn breed borsteltje, de lak zelf was een beetje dik, maar dat vind ik wel fijn, dan lekt de lak niet alle kanten op.
There was no sunlight at all when I took these pictures, but you can still see how it glitters.
I really like this polish, but I'm more in the mood for a warmer and darker color now at the beginning of winter. I'm sure that I'll be wearing this again at the end of the season, when I'm craving more color and light.

Er was totaal geen zon toen ik deze foto's maakte, maar je kan nog steeds zien hoe mooi het glittert.
Het is echt een mooie lak, maar ik ben meer in de stemming voor een wat warmere en donkerdere kleur zo aan het begin van de winter. Ik weet nu al dat ik deze weer ga dragen ana het eind van dit seizoen, wanneer ik een moord doe voor een beetje licht en kleur.

Thank you all sooo much for watching
Have an amazing weekend!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Orly - Royal Navy, stunning blue polish that's very camera-shy

By // 4 comments:
Warning: The pictures below do not give a good impression of how this polish looks in real life. So actually I'm a bad blogger to show you the pictures anyway. That's me, bad to the bone, tuhduhduhduhduh...
( for younger readers; it's an 80's song )

Waarschuwing: de foto's die hierna volgen geven geen goede weergave van hoe deze nagellak er in het echt uitziet. Dus eigenlijk ben ik een slechte blogger dat ik jullie de foto's toch laat zien. Ik ben 'bad', bad to the bon, tuduhduhduhduh...
( als je wat jonger bent; het is een jaren 80 liedje )
Color
Deep but extremely bright blue with turquoise microglitter, it looks like it's made of blue light.
It's so bright my camera couldn't handel it and somehow made it wayyyy lighter then it really is.

Kleur
Diep maar vreselijk fel blauw met turkooise microglitter, het lijk wel of het gemaak is van blauw licht.
Het is zo fel blauw dat mijn camera er niet meer tegen kon en ervoor koos de kleur veeeel lichter te laten zien.
Application
It's a jelly, I love how jelly's apply. You need at least 3 coats to get it opaque, I did 4. I know I have a very visible nail line in the pictures, but I assure you it wasn't that visible in real life!

Applicatie
Het is een jelly, ik vind dat deze heel fijn lakken. Je hebt echt zeker 3 lagen nodig om een dekkend resultaat te krijgen, ik heb er hier 4 op. Ik weet dat je op de foto's heel duidelijk mijn nagel door de lak heen kan zien, maar ik verzeker je dat dit niet zo was in het echt!
About the picture above: I'm not orange-skinned, I actually took this picture against the light leaning half under my desk at work hoping I would finally get a picture that was a bit more color-accurate. And it is. It's not a very pretty picture, but the color looks a bit like it should.

Even over de foto hierboven: I heb geen oranje huid, deze foto heb ik half onder mijn bureau op werk, tegen het licht in gemaakt in de hoop dat ik de kleur wat beter kon laten zien. En dat is gelukt. Het is geen prachtige foto, maar de kleur lijkt wel beter op hoe het hoort te zijn.
Ohhhhh just look at that pretty turquoise glitter.
I adore this polish.

Ohhhhh kijk nou toch naar die prachtige turkooise glitter.
Ik hou van deze lak.


 This picture is not pretty, I know. I took it in my kitchen right after painting my nails, before topcoating. BUT it's the most color-accurate of all above.

De bovenstaande foto is niet mooi, ik weet het. Ik nam 'm onder de TL-lamp in mijn keuken precies na het lakken, nog voor het topcoaten. MAAR het is wél de meest kleur-echte foto.

***
Thank you so much for watching my not-color accurate pictures
I hope you have your own bottle of this beauty so you know how gorgeous it really is!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

China Glaze - Gussied Up Green and a comparison with Misa

By // 3 comments:
After all the pastels, neons and other bright colors that I wore alot this spring and summer, a dark green color is so nice to see on my nails again. This color is super autumny.

Na alle pastels, neons en andere heldere kleuren die ik een boel gedragen heb afgelopen lente en zomer is het heerlijk om weer eens een donker groene kleur op mijn nagels te zien. Deze kleur is super herfstig.
Color
Dark forest green with subtle shimmer. It's really dark, but never looks black.

Kleur
Donker bosgroen met een subtiele shimmer. Het is erg donker, maar lijkt nooit zwart.
Application.
Applies like a dream. Could be a one coater, but I did two.

Applicatie
Smeert als een zonnetje. Kan in één laag gedragen worden, maar ik heb twee lagen op.
Comparison with Misa
I don't have alot of dark green polishes. I borrowed this Gussied Up Green from my sister. My own favourite dark green polish is Misa - Toxic Seduction. I thought it would be fun to see them next to each other.

Vergelijking met Misa
Ik heb niet zo veel donker groene lakken. Deze Gussied up Green heb ik van mijn zusje geleend. Mijn favoriete donker groene lak is Misa - Toxic Seduction. Het leek me leuk om ze eens naast elkaar te bekijken.
Toxic Seduction on ringfinger, Gussied Up Green on the others
As you can see Misa is a bit lighter and has a more blue tone to it.
They are both pretty, but I think I like my Misa best.
I still have to review that polish on my blog someday soon.

Zoals je kan zien is Misa wat lichter en zit er wat meer blauw in de kleur.
Ze zijn allebei mooi, maar ik denk toch dat ik mijn Misa het mooist vind.
Ik moet nog een volledige review van die lak doen binnenkort.
Toxic Seduction on ringfinger, Gussied Up Green on the others

Thank you for watching!!!
I hope you enjoyed this perfect fall polish.
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Tons of glitter in Kleancolor - Blue satin

By // 2 comments:
I found this polish in a little second hand store in Amsterdam. The clothes were used, but the polishes were new and I'd never heard of this brand before. I couldn't find the store again if my life depended on it but I have the polishes I bought to remind me of it. Today I'm showing you Kleancolor Blue Satin

Ik vond deze lak in een klein tweedehands winkeltje in Amsterdam. De kleren waren gedragen, maar de nagellakken waren nieuw. Ook al hing mijn leven er vanaf dan kon ik deze winkel nog niet terug vinden, maar ik heb wat lakjes gekocht om me eraan te herinneren. Vandaag laat ik jullie Kleancolor Blue Satin zien.
Color
Deep jeansblue filled with almost all sorts of glitter available: glassfleck, tiny glitter, hexagon glitter, flitter ( the long straight ones ), holographic glitter...you name it, it's in it.

Kleur
Donker jeansblauw propvol glitter van vrijwel iedere soort: glassfleck, ieniemienie glittertjes, zeshoekige glitter, flitter ( de lange rechte ), holografische glitter...noem maar op, het zit er allemaal in.
Application
It was good in two coats, but I did three. It had a very strong smell, so I think it isn't 'big three free'. Drytime was long.

Applicatie
Met twee laagjes was het al goed, maar ik heb drie laagjes op gedaan. Het rook wel erg sterk dus ik denk dat het niet 'big three free' is. Duurde wel lang voordat ie droog was.
It's a gorgeous polish and I'm glad I found it, but the blue in it isn't bright enough for me so I'll probably never wear it again. Fortunately my siter liked it, so it has a loving new home.

Al met al is het een prachtige lak, maar deze kleur blauw is toch niet knallend genoeg voor mij dus ik ga 'm waarschijnlijk nooit meer dragen. Gelukkig vond mn zusje het een leuke lak, dus hij heeft een liefdevol nieuw thuis gevonden.
I don't know Kleancolor polishes, I had to Google it, I think it's an American Brand. I follow alot of blogs, but I can't remember alot of swatches of this brand. I've seen some on Vampy Varnish while googeling. They have some nice colors. Is there a reason you guys don't post many polishes of this brand?

Ik ken Kleancolor nagellakken helemaal niet, ik moest het Googelen, volgens mij is het een Amerikaans merk. Op de vele blogs die ik volg wordt dit merk maar weinig besproken, er staan wel swatches bij Vampy Varnish. Er zitten best wat leuke kleurtjes tussen. Is er een reden dat dit merk maar weinig besproken wordt?

Thank you so much for watching!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOXMisa - The Grass Is Greener On My Side

By // 4 comments:
First of all: IT'S WEEKEND!!! I needed it badly, so I'm glad it's finally Fiday night. And I have no plans at all for this weekend. Maybe it sounds boring to you, but I'm very happy with the fact that I can sleep out late and then decide what I want to do with my day off.
And now I'm going to show you an amazing polish

Om te beginnen: HET IS WEEKEND!!! Ik was er echt aan toe, dus ik ben erg blij dat het vrijdagavond is. En ik heb nog geen plannen voor dit weekend. Misschien vind je dat saai klinken, maar ik vind het fijn dat ik lang kan uitslapen en daarna op mn gemak kan bedenken wat ik wil doen met mn vrije dag.
En nu ga ik je een geweldig mooi lakje laten zien
Color
Neon green with shimmer, sometimes it looks more teal. So pretty. It's greener in real life then on most of my pictures, but my pics come close. Don't you just love that shimmer?

Kleur
Neon groen met shimmer, soms lijkt het meer groenblauw. Zo mooi. Het is wel wat groener in het echt dan op de meeste van mijn foto's, maar ze komen wel in de buurt. Is die shimmer trouwens niet geweldig?
Applicatie
Drie dunne laagjes was genoeg voor een mooie en perfect dekkend resultaat. Zoals ik al zei is het een neon, dus het droogt matte op, een laagje topcoat maakte het weer mooi glanzend.

Application
Three thin layers was enough for a beautiful an perfect opaue result. Like I already said it's a neon, so it dries matte, a layer topcoat solved that ofcourse.


If I didn't have as many polishes as I do, I would go through an entire bottle of this in no time.
Sometimes I wish I had a healthy smaller collection of polishes so I could wear the ones I love the most more often.

Als ik niet zo veel lakjes had, dan zou ik dit flesje binnen de kortste keren leeg hebben.
Soms wil ik dat mijn nagellak collectie wat kleiner is zodat ik de mooiste kleurtjes nog vaker kan dragen.


Thank you so much for watching!!!
I hope you have a great weekend
( I'm sure mine will be very relaxing )
XOXOXOXOXOXOXOXOX

Out of the untrieds: Catrice - Sold Out Forever

By // 10 comments:
When the new Catrice polishes came out earlier this year, this polish really lived up to it's name: I couldn't get it anywhere for weeks, it was sold out everywhere. And when I finally got my greedy hands on it...I never wore it. Such a shame as it is a pretty polish that deserves to be seen. So here are some swatches.

Toen de nieuwe Catrice lakjs eerder dit jaar uitkwamen maakte deze zijn naam waar: Ik kon 'm weken lang nergens krijgen, bij iedere Kruitvat was 'ie uitverkocht. En toen ik 'm eindelijk in mijn hebberige handjes had...heb ik 'm nooit gedragen. Echt zonde want het is een mooi lakje dat gezien mag worden. Dus hier zijn een paar swatches.
Color
Pastel mint green with a slight hint of shimmer in it.
The shimmer doesn't show on my pictures because it was a cloudy day.

Kleur
Pastel mint groen met een hele fijne shimmer erin.
De shimmer zie je niet op mijn foto's omdat het een bewolkte dag was
Application
It's a little bit streeky, but that evened out nicely and I had a perfect opaque and even result at three coats.

Applicatie
Het is een beetje streperig met de eerste laag, maar dat trok allemaal mooi glad en ik had een perfect glad en dekkend resultaat met 3 lagen.
I used waterdecals from the Viva La Nails sample pack because I thought they looked pretty classy with this polish. The polish is supposed to be a Chanel Jade dupe, so I couldn't use some flashy tacky decal ofcourse ;-)

Ik heb waterdecals van het Viva La Nails proefpakketje gebruikt omdat ik deze wel een chique klassieke uitstraling vind hebben bij deze lak. Deze lak zou een kopie zijn van Chanel Jade, dus ik kon natuurijk geen felgekleurde ordinaire decal gebruiken natuurlijk ;-)
And after that I was curious how it would look with a matte topcoat. Swatching is so entertaining and relaxing, I just couldn't stop.

En daarna was ik benieuwd hoe het eruitzag met een laagje matte topcoat. Swatchen is zo vermakelijk en rustgevend, ik kon er gewoon niet mee stoppen.
I really have to wear this polish one day. But now it's autum and I don't feel like wearing such a light color at all. So I'll just put it back in my stash for the next few months.

Ik moet deze lak echte een keer dragen. Maar nu is het hefst en ik heb nu helemaal geen zin om zo'n lichte lak te dragen. Dus ik zet deze lak weer terug in mijn verzameling voor de komende paar maanden.

So that was Catrice Sold Out Forever, I hope you enjoyed it.
Thank you very much for watching!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Misa Pour Me Something Tall and Strong with BYS Out Of The Blue

By // 6 comments:
Have you ever bought a polish just for the name? I bought this one for my sister just because of that!
Pour Me Something Tall And Strong, yes please, no ice and hold the umbrella.

Heb je ooit een lak gekocht alleen voor de naam? Ik heb deze precies daarom voor mijn zusje gekocht!
Pour Me Something Tall And Strong, ja lekker, geen ijs en hou het parapluutje ook maar.
Color
Neon blue, very bright and extremely hard to photograph. My camera made it lighter and less bright then it is in real life.

Kleur
Neon blauw, lekker fel en extreem moeilijk te fotograferen. Mijn camera maakt deze lak lichter en minder fel dan 'ie in het echt is.
Application
This must be the most sheer polish ever. With one coat it looked like I had blue stained nails, with three coats it was still sheer, after four coats I stopped hoping it would ever be opaque. Not what I'm used to from Misa at all. The color is pretty, but I can't wear a sheer polish like this for a full mani.

Applicatie.
Dit is echt de minst dekkende lak ooit. Met één laag zag het eruit of ik een blauwe waas over mijn nagels had, met drie lagen was het nog steeds erg doorzichtig, met 4 lagen heb ik de moed opgegeven dat het nog een keer dekkend zou worden. Dit ben ik helemaal niet gewend van Misa. De kleur is mooi, maar ik kan een doorzichtige lak zoals dit echt niet dragen.
BYS - Out Of The Blue is a blue transparent base with some tiny silver glitter, big silver holographic glitter and big and mediumsized blue hegagonal glitter. This is gorgeous for layering.

BYS - Out Of The Blue is een blauwe transparante basislak met wat kleine zilveren glitter, grote zeshoekige zilveren holografische glitters, medium grote blauwe glitter en grote blauwe glitters. Perfect om over een andere lak heen te dragen.
I'm already thinking of some other more opaque polishes I can wear these pretty glitters over.
They are so big and shineyyyy.

Ik ben al aan het nadenken over welke meer dekkende lakken ik deze mooie glitters kan dragen.
Ze zijn zo groot en shineyyyy.


Thank you very much for watching!!!
XOXOXOXOXOXOXOXOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers