The queen of the OPI Burlesque-collection: The Show Must Go On!

By // 5 comments:
Whoa, this polish directly entered my top10, it was love at the first swipe. It's everything I want in a polish and then some. I've only worn it once, but I can see myself cleaning the bottle out untill the last drop.

Whaaa, deze lak is mijn top10 binnen gesprongen, het was liefde op de eerste veeg. Het heeft alles wat ik wil in een lak en meer. Ik heb 'm pas 1 keer gedragen, maar ik zie mezelf nog wel hengelen naar de laatste druppel.
Color
It's red, pink and orange, depending on the light and the angle of your hand. My nails are very curvy so most of the time it looked reddishpink on the centre and orange on the sides. And it's a foil, so it's extremely shiney and sparkly.

Kleur
Het is rood, roze en oranje, afhankelijk van het licht en hoe je je hand houdt. Mijn nagels zijn erg rond dus meestal is het rozerood op het midden en oranje aan de zijkanten. En het is een folie-lak, dus het is erg glimmend en glitterend.
Application
I expected it to be very sheer ( like Wing It ), but it's not! Another big plus for this polish. It took 2 coats for an opaque result, but I did three, just to be sure that there was nu visible nail line when I took macroshot pictures.

Applicatie
Ik verwachtte dat deze lak vrij dun en doorzichtig zou zijn ( zoals Wing It ), maar dat is het niet! Echt nog een groot voordeel aan deze lak. Met twee lagen had ik een dekkend resultaat, maar ik deed er drie, zodat ik er zeker van was dat er geen zichtbare nagel te zien zou zijn als ik macroshot foto's ging maken.
I wore this polish when I had a Girl's Day Out with 3 of the best friends in the world. We ended the day with a dinner at my home and after dinner two of them chose The Show Must Go On! to paint their finger- and toenails with ( the other girl chose a gorgeous green ). They aren't polishoholics at all and they certainly aren't into reds, but even they loved this one!

Ik droeg deze lak op een Meidendag met 3 van de beste vriendinnen in de wereld. We eindigden de dag met een etentje bij mij thuis en na het eten kozen twee van hen The Show Must Go On! om hun vinger- en teennagels mee te lakken (de andere vriendin koos voor een prachtige groene lak). Ze dragen niet vaak nagellak en ze zijn al helemaal niet gek op rode lakken, maar zelfs zij vonden deze prachtig!
This evening I'm going to paint my nails with an other Burlesque polis, Let Me Entertain You, I'm very curious to see if I love that one as much as this one. Before I start painting with that one, let's take a last look at this beauty:

Vanavond ga ik mijn nagels lakken met een andere Burlesque lak, Let Me Entertain You, ik ben heel erg benieuwd of ik deze net zo mooi vind als deze. Voordat ik met die andere lak begin te verven gaan we nog even de laatste foto's van deze schoonheid bekijken:


Thank you so much for watching!!!!
XOXOXOXOXOXOXOXO

Essence - 11 Vrienden (= 11 Friends)

By // 16 comments:
This summer we had the Soccer World Cup and Essence had some polishes in the color of our national flag: red, white and blue. This blue polish is called 11 vrienden, wich means 11 friends, because a soccerteam has 11 players. I don't know if players on the team are actually friends though.

We hadden natuurlijk de voetbal wereld kampioenschappen deze zomer en essence heeft toen 3 lakjes uitgebracht in de kleuren van onze vlag. Deze blauwe lak heet 11 vrienden, maar ik vraag me af of de 11 spelers wel echt vrienden zijn.
Color
Dark but extremely bright blue. Believe me, it's way more pretty and darker and bright in real life. These pictures are the best I could do, my camera freaked over his polish.

Kleur
Donkerblauw, maar wel heel fel. geloof me als ik zeg dat deze lak donkerder, feller en mooier is in het echt. Ik heb mijn best gedaan op de foto's maar dit is het beste wat ik ervan kon maken, mijn camera flipte van deze kleur.
Application
It's a very smooth jelly polish, application was great, the bottle is very small, but the brush is wide and spreads out nice over the nail. I don't know if I used 3 or 4 coats...I believe this was 4 coats.

Applicatie
Het is een hele fijne jelly lak, opbrengen ervan ging fijn, het flesje is erg klein maar het borsteltje is best nog wijd en spreidt uit over vrijwel de hele nagel. Ik weet niet meer of ik nou 3 of 4 lagen heb gebruikt...volgens mij waren dit er 4
Decoration
I used tiny golden balls and cute small flowers which I gently pressed into the wet polish.
My colleague Suus brought those ans some other nailart stuff for me as a souvenir from her holiday.
These pictures are without topcoat.

Decoratie
Ik heb wat kleine gouden balletjes en schattige kleine bloemetjes voorzichtig in natte nagellak gedrukt.
Mijn collega Suus heeft deze en wat ander nailart spullen voor me meegenomen als souvenir van haar vakantie.
Ik draag er geen topcoat overheen
These are just swatches, so I don't know if these tiny balls stay on well if you were them for one or more days. I can imagine they stick out alot so you'll loose them easily while digging for something in your bag if you've lost soething in it again

Dit zijn alleen swatches dus ik weet niet of die ieniemienie balletjes goed blijven zitten als je ze voor één of meer dagen draagt. Ik kan me zo voorstellen dat ze nogal uitsteken en dat je er makkelijk wat verliest als je in je tas aan het graven bent omdat je er weer eens iets niet in kan vinden.
Thank you so much for watching
I hope for all my interational readers that you have better weather then we have here in Holland.

A purple&turquoise zebra with Misa - Total Eclipse of the Heart

By // 5 comments:
Recently I discovered how much fun it is to add some Konad designs to my manicure. If you take the time, have a little bit of patience but still work fast, the result will look very nice. For this manicure I used a combination of colors which I absolutely love: purple and turquoise.

Nog niet zo lang geleden heb ik ontdekt hoe leuk het is om wat Konad patroontjes aan mijn manicure toe te voegen. Als je er de tijd voor neemt, wat geduld hebt  en wel snel werkt, dan ziet het resultaat er al snel leuk uit. Voor deze manicure heb ik een combinatie van kleuren gebruikt die ik echt heel mooi vind: paars en turkoois.
Misa - Total Eclipse of the Heart
Color
A dusty purple cream, but still with a bright look to it. I really like this polish, for now it's one of the best purples in my collection.

Kleur
Een 'dusty' paarse crème lak, maar toch valt deze lak wel op. Ik vind het echt een mooie kleur, op dit moment is het één van beste paarse lakken in mijn collectie.
Application
Lovely, this polish applies really nicely and is opaque in two coats. It has a great drytime and dries slightly matte. Maybe not matte, but more with a rubber-like finish. I don't know if I would wear it without topcoat, but it does have a special finish.

Applicatie
Heel fijn, deze nagellak gaat echt fijn op je nagels en aan twee laagjes heb je genoeg. De droogtijd is sneller dan gemiddeld en de lak droogt een beetje matte op. Misschien is matte niet het goede woord, het lijkt meer op rubber als het droog is. Ik weet niet of ik de lak zou dragen zonder topcoat, maar het ziet er wel speciaal uit zo.
No Topcoat
I stamped with one of my first and favourite China Glaze polishes: Custom Kicks.
Ik heb gestempeld met één van mijn eerste en favoriete China Glaze lakken: Custom Kicks.
And ofcourse I did both hands, so here are some pictures of both hands
En natuurlijk heb ik allebei de handen gestempeld, dus hier wat foto's van allebei de handen
Right hand
NB-
Oh and I would like to give a big 'Boo!' to Blogger for changing everything for the worst.
Takes forever to upload pictures, I can only upload one picture at the time, then I have to close my post, return to the post and then I can add one other picture. I have six pictures in this post, so I had to close and open the blogpost 5 times before all pictures were added. It almost takes the fun out of blogging.

NB-
Oh en ik wil even heel hard 'Boe!' roepen naar Blogger voor alle waardeloze veranderingen. het duurt een eeuw om een foto te uploaden, ik kan maar 1 foto per keer uploaden, daarna moet ik mijn blogpost verlaten, opnieuw openen met bewerken en dan  pas kan ik 1 andere foto toevoegen. Er zitten 6 foto's in deze post, dus ik moest het bericht 5 keer afsluiten voordat alle foto's erop stonden. Dit haalt bijna de lol uit het bloggen.
Thank you so much for watching!
XOXOXOXOXOXOXOXOX

*My 100th post* Burlesque inspired konadicure with China Glaze - Thunderbird

By // 11 comments:
When I did this mani I just placed an order with some OPI Burlesque polishes. While waiting for thar order I thought it would be fun to do a Burlesque / Moulin Rouge inspired mani with red, gold, and a Konad pattern that looks like fishnet stockings and lace. When I was finished it looked more like the pretty moroccan teaglasses I used to have.

Toen ik deze manicure deed had ik net een bestelling geplaatst met wat OPI Burlesque lakjes geplaatst. Omat ik daarop aan het wachten was, leek het me leuk om een op Burlesque / Moulin Rouge geïnspireerde mani te maken met rood, goud en een Konad patroontje dat lijkt op visnet kousen en kant. Toen ik klaar was leek het meer op de mooie marokkaanse theeglaasjes die ik heb gehad.
Color
Deep metallic red, gorgeous and sexy as hell.

Kleur
Diep metallic rood, prachtig en ontzettend sexy.
Application
A-ma-zing! It's a one-coater, but ofcourse I did two. No streeks, goes on like a dream. I really need to get more of the Retro Diva collection.

Applicatie
Ge-wel-dig! Met één laag al helemaal perfect, maar natuurlijk heb ik twee lagen op. Geen strepen, een droom om aan te brengen. Ik moet echt meer lakjes hebben van de Retro Diva collectie.
Konad
I used two designs from plate M57, the fishnet design and the lace-like ribbon. I stamped with China Glaze 2030.

Konad
Ik heb twee patronen van plaatje M57 gebruikt, het visnet patroon en het kant-achtige lint. Ik heb gestempeld met China Glaze 2030.

I applied Thunderbird + Konad on Monday and the following two pictures are made on Saturday. No chipping, minimal tipwear, still looks great.

Ik heb Thunderbird + Konad op maandag opgedaan en de volgende twee foto's zijn gemaakt op zaterdag. geen beschadigingen, weinig slijtage, ziet er nog hardstikke goed uit.

Thank you for watching my 100th post!!!!!
XOXOXOXOXOXOX

Woohoo! My Transdesign package arrived!!! Come and take a look at my haul. Picture-heavy, lots of bottleshots & swatches.

By // 12 comments:
More than two weeks ago, exactly on the date they started selling the OPI Burlesque polishes, I ordered some polishes from Transdesign. Usually they arrive in a week, but this time it took like forever to get here. Today I found out why it took so long: a week ago my extremely elderly neighbour accepted the package in my behalf and it has been laying there since this evening.

Meer dan twee weken geleden, precies op de datum dat de OPI Burlesque lakken in de verkoop gingen, heb ik wat lakjes bij Transdesign besteld. Meestal heb ik de bestelling in een week binnen, maar deze keer leek het wel een eeuw te duren voordat mijn pakje er was. Vandaag kwam ik er achter waarom het zo vreselijk lang duurde: mijn ontzettend bejaarde buurvrouw heeft het pakje een week geleden in ontvangst genomen en daar heeft mijn pakje gelegen tot vanavond.

What was in my package?
Wat zat er in mijn pakketje?
Woohoo! Yes there are 5 different Burlesque polishes in it, I was so very excited about those!
I'm one happy woman right now.

Woehoe! Ja er zitten 5 verschillende Burlsque lakjes in, I heb me zo op deze verheugd!
Ik ben een gelukkige vrouw nu.

Let's take a closer look, bottleshots & swatches coming up
Laten we ze eens van dichtbij bekijken, foto's van flesjes & swatshes hieronder
Glow Up Already! | Show it and Glow it | Sparkle-icious

Let Me Entertain You (2x, 1 for my sister) | The Show Must Go On!

Off With her Red (also for my sister) | Royal Navy | Like It Like That


And the fast skittle-swatches ( 3 coats of each ):
En de snelle swatches ( 3 laagjes van ieder):

So, now you've seen my latest haul.
I'm really happy with all the polishes I bought and wanted to share this with you

Zo, dus nu heb je mijn aankopen gezien
Ik ben heel erg blij met alle lakjes die ik gekocht heb en wilde dit graag met jullie delen

THANK YOU SO MUCH FOR WATCHING!!!
XOXOXOXOXOXOX


BYS - Sahara Sands

By // 6 comments:
Goodmorning everyone! When I look out my window I see it's a very sunny day today! I wish my order from Transdesign with my chosen part of the Burlesque collection would finally arrive ( it's been two weeks now ) this weather is perfect for swatching and I'm dying to see those in real life.
For now I have a swatch of an Australian chrome polish for you

Goeiemorgen allemaal. Als ik uit mijn raam kijk zie ik dat het een prachtige zonnige dag is vandaag. Ik wou dat mijn Transdesign pakketje met een paar Burlesque lakjes eindelijk binnen was ( ik heb twee weken geleden besteld), dit weer is perfect om wat swatches te fotograferen en ik sta zowiezo te springen om de lakjes in het echt te zien.
Voor vandaag heb ik een swatch van een Australische chrome lak voor jullie:
Color
Copper with a metallic finish, not too dark, not too light.
I say metallic finisch because it doesn't look like the chrome finishes we know from China Glaze and I think those look more like chrome to me.

Kleur
Koper met een metallic glans, niet te donker, niet te licht.
Ik zeg metallic glans omdat ik het niet vergelijkbaar vind met de chrome glans van China Glaze en die vind ik meer op chrome lijken.
Application
Different then I expected. I only have chrome polishes by China Glaze and they have a really distinct texture and application. This BYS polish is different, it's thin, a bit sheer and needed 3 coats for opacity. The drytime was good, but not faster then a regular polish. Eventhough it's not what I expected, the endresult looks nice!

Applicatie
Aners dan ik had verwacht. Ik heb een paar van de China Glaze chrome's en dit zijn hele specifieke lakken met een bijzondere applicatie. Deze BYS lak is anders, vrij dun, dekt niet heel goed, ik had 3 lagen nodig voor een dekkend resultaat. Hij droogde prima, maar niet sneller dan een normale lak. Ondanks dat het niet direct was wat ik ervan verwacht had, is het wel een mooie lak.
This color needed something to spice it up, so I used some Viva La Nails waterdecals. I think they look very nice and classy with this polish. Very work appropriate.

deze kleur had wel iets nodig om het een beetje opvallender te maken, dus heb ik een paar waterdecals van Viva La Nails gebruikt. Ik vind het zelf een mooi en best netjes resultaat geven. Heel eg geschikt om op het werk te dragen.

I got this polish in a swap with Aussie Michelle from Cosmetic Cupcake, we did this swap a few months ago and I only started swatching the polishes she chose for me recently. If you ever have the chance to do a swap with australian polishes I highly recommend you do this, they have some great brands.

Ik kreeg deze lak in een swap met Aussie Michelle van Cosmetic Cupcake, we deden deze swap een paar maanden geleden en ik ben pas net begonnen met het swatchen van de lakjes die ze me gaf. Als je ooit de kans hebt om met iemand te swappen uit australië dan raad ik dat erg aan. Ze hebben een paar prachtige merken daar.
Thank you so much for watching!
I wish you all a wonderful sunny day
( please keep your fingers crossed my Burlesque polishes arrive soon! )
XOXOX

Powered by Blogger.

Labels

A England (2) alice in Wonderland (4) Anny (1) Apothica (8) Baby (4) Barielle (2) Beetlejuice (6) Beige (1) Beyu (1) black (15) Blaze (1) blue (49) blush (1) Born Pretty Store (1) Bourjois (1) Brown (2) brush stroke manicure (1) BYS (3) Catrice (9) cats (3) challenge (7) chevron (1) China Glaze (54) Christmas (1) Claire's (2) CND (1) Collistar (1) Color Club (19) comparison (6) Copper (3) coral (3) Crackle (8) creme (21) CultNails (2) cuteness (1) Deborah Lippmann (1) decoration (1) Diamond Cosmetics (2) distressed nails (1) dots (3) Duochrome (12) DutchIndie (4) Easter (1) Essence (16) Essie (5) EvilShades (1) Eyes (3) flakies (9) foil (9) Franken (2) French manicure (3) FUN Lacquer (2) Fyrinnae (2) Galaxy (1) giveaway (9) glassfleck (4) glitter (76) GlossyBox (4) Gold (30) Gosh (3) got (2) GOTPolishChallenge (6) Green (41) grey (5) groen (1) Guestblog (1) Hard Candy (1) Hema (25) Hennes and Maurits (3) herome (1) Herôme (10) highlight (1) Hits (2) Holographic (40) Hunkemöller (1) Indie nailpolish (12) Isadora (3) Jade (1) JindieNails (5) Kerstmis (1) Kiko (4) kkcenterhk (1) Kleancolor (4) Konad (19) LA Girl (4) lacquester (2) Laquester (1) lila (4) Lilac (1) Lips (2) magenta (1) make-up (1) Matte (11) mauve (1) MaxFactor (1) Metallic (12) Milani (5) Mint (3) Misa (30) Models Own (8) MS (1) multichrome (2) multicolour (15) nagellak (5) nailart (54) nailfoil (1) nailstickers (3) nailvinyls (1) Neon (20) Nfu-Oh (6) NicolebyOPI (1) Nubar (4) OMG (1) oogschaduw (1) oogschaduwpotlood (1) OPI (44) orange (15) Orly (11) Peach (2) Pink (49) PolishAlcoholic (1) pretty&polished (2) pu (1) Purple (42) rainbow (1) Red (15) Rescue Beauty Lounge (6) review (1) Sally Hansen (6) Sand (1) saran wrap (1) Savvy (1) SdP plate (3) sephora (2) Shatter (4) shimmer (25) silver (16) Sinful Colors (1) smartnails (10) snailvinyls (1) SpaRitual (6) splatter (2) splatternails (1) sponging (1) Spotted (1) stamping (1) stars (1) studs (2) Suede (1) swap (4) swatch (4) Tag (5) taupe (2) Teal (18) thermal (2) Tim Burton (3) toddler (1) turquoise (5) Tutorial (1) TwinkledT (1) Ultrachrome (1) Valentine (1) Vampy (5) vinyls (1) Viva la Nails (10) W7 (3) waterdecal (1) watermarble (1) Wet 'n Wild (1) white (9) Yellow (13) YesLove (1) ziplock (1) Zoya (9) zwart (1)

Followers